Utropstegn

Utropstegn er et skrifttegn som brukes for å markere avslutning på utrop og interjeksjoner, oppfordringer og ønsker, samt setninger i imperativ. Sammen med spørsmålstegn og punktum utgjør utropstegn en gruppe av store skilletegn.

 • Stopp tyven!
 • Au!
 • Leve kongen!
Utropstegn
¡ !
Skilletegn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( , , m.fl. )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
ellipse ( )
utropstegn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøyt punktum ( · )
interrobang ( )
ironitegn ( ؟ )
spørsmålstegn ( ? ) ( ¿ )
anførselstegn (« ») (‹ ›) ( “ ” ) ( ‘ ’ ) m. fl.
paragraftegn (seksjonstegn) (§)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
omvendt skråstrek ( \ )
loddrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kors ( )
nummertegn (# )
dobbeltkors ( )
innsettingstegn ( ^ )
avsnittstegn, alinea ( )
listepunkter ( • ▪ ‣)

Mellomrom
Hardt mellomrom (   )

mange flere ( ) ( ) ( ) ( )

Parenteser
rundparenteser ( ( ) )

klammeparenteser ( [ ] )
krøllparenteser ( { } )
vinkelparenteser ( 〈 〉 )
piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

Utropstegn har og en rekke spesialanvendelser innenfor for eksempel datateknologi og i matematikk.

Symbolet antas å komme fra det latinske ordet io, som er et gledesutrop, ved at man satte en liten o under en i. Alternativt er det bokstaven i for io som er satt over et punktum.

Bruk i norskRediger

Utropstegn brukes tilsvarende punktum for å markere slutten på en setning. Tegnet marker et utrop, en befaling, et ønske, en hilsen. For lange oppfordringer kan en gjerne bruke punktum istedenfor utropstegn. I instruksjoner bruker en vanligvis ikke utropstegn.

 • Hei! Kom hit!
 • Kommer du i januar, så ta med deg rester av julematen.
 • La deigen stå natten over.

Utropstegn kan også brukes inne i parentes midt inne i en setning, for å understreke et overraskende poeng:

 • Han skjøt elleve(!) ender.

Når et utrop blir etterfulgt av et utsagnsverb, så skal utropstegnet komme før verbet:

 • Hei hvor det går! ropte Ola.
 • «Hei hvor det går!» ropte Ola.

Retoriske spørsmål kan avsluttes med utropstegn. Hvis noe som blir sagt er både et spørsmål og et utrop, kan en avslutte med et spørsmålstegn etterfulgt av et utropstegn:

 • Kan du tenke deg en bedre gave!
 • Hva er det du driver med?!

Alternativt kan en se brukt et tegn som er en blanding av et utropstegn og et spørsmålstegn (‽), på engelsk kjent som «interrobang», men dette er ikke vanlig.

Bruk i datateknologiRediger

I et ASCII tegnsett er utropstegn representert ved tegnkode 33. Tilsvarende i Unicode er U+0021.

I HTML-kode brukes vinkelparenteser sammen med utropstegn og bindestreker for å identifisere en kommentar:

 • <! – – Dette er en kommentar – ->

I mange programmeringsspråk blir utropstegn også brukt som en not-operator. Eksempelvis vil følgende kode bli evaluert til false.

 • !(true)

Bruk i matematikkRediger

I matematikk er n!, kalt n-fakultet, en funksjon som beregner produktet av de naturlige tallene fra 1 til n. For eksempel er 3! = 1 x 2 x 3 = 6.

Bruk i sjakkRediger

I sjakk blir et godt trekk markert med et utropstegn, mens to utropstegn indikerer et veldig godt trekk:

 • d4 e6 !!

Bruk i andre språkRediger

I spansk må en setning som avsluttes med utropstegn også innledes med det. Det samme gjelder spørsmålstegn:

 • ¿Estás loco? ¡La mataste! – (Er du gal? Du drepte henne!).

På spansk er det også regnet for alminnelig korrekt å kunne bruke et utropstegn oppned foran setningen, og et spørsmålstegn etter, men dette er ikke så vanlig i moderne spansk.

Annen brukRediger

Et tegn som er helt likt utropstegnet ǃ, brukes i det internasjonale fonetiske alfabetet og khoisan-språkene, som et skrifttegn som angir en klikkelyd.

I et engelsk stedsnavn, Westward Ho!, inngår utropstegnet fordi stedsnavnet er hentet direkte fra tittelen på en roman. I Canada finner man Saint-Louis-du-Ha! Ha!, med to utropstegn. Navnet har antageligvis opphav i en misforståelse.

 
Trafikkskilt nr.156 «Annen fare»

Utropstegn brukes ofte som symbol for fare eller i sammenhengen der en ønsker oppmerksomhet. Et velkjent eksempel er trafikkskiltet «Annen fare». Beskrivelse av årsaken til fare-varslingen er vanligvis gitt på et underskilt.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger