Semikolon er tegnet «;». Tegnet inntar en mellomstilling mellom komma og punktum. Semikolon brukes på to måter på norsk: Den ene for å skille mellom to helsetninger; den andre for å skille mellom personer eller annet som ramses opp i en liste, der bruk av vanlig komma vil være forvirrende.

Semikolon
;
Skilletegn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( , , m.fl. )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
ellipse ( )
utropstegn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøyt punktum ( · )
interrobang ( )
ironitegn ( ؟ )
spørsmålstegn ( ? ) ( ¿ )
anførselstegn (« ») (‹ ›) ( “ ” ) ( ‘ ’ ) m. fl.
paragraftegn (seksjonstegn) (§)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
omvendt skråstrek ( \ )
loddrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kors ( )
nummertegn (# )
dobbeltkors ( )
innsettingstegn ( ^ )
avsnittstegn, alinea ( )
listepunkter ( • ▪ ‣)

Mellomrom
Hardt mellomrom (   )

mange flere ( ) ( ) ( ) ( )

Parenteser
rundparenteser ( ( ) )

klammeparenteser ( [ ] )
krøllparenteser ( { } )
vinkelparenteser ( 〈 〉 )
piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

Skille helsetninger rediger

Eksempler på bruk av semikolon for å skille helsetninger:

  • Kongen er en pålitelig mann og en rettferdig hersker; adlyd alle hans befalinger og vis din troskap!
  • Han sa ingenting om den saken i dag; han mente vel det var best å tie.
  • Før drev vi med glass; nå driver vi med sikkerhet.

Som alternativ til semikolon, kan man benytte punktum. Man kan også bytte ut semikolon med komma, men som oftest er det da nødvendig å legge til en konjunksjon. Det sistnevnte eksempelet kan dermed også skrives slik:

  • Før drev vi med glass. Nå driver vi med sikkerhet.
  • Før drev vi med glass, men nå driver vi med sikkerhet.

Merk at dersom en av to setninger ikke er en fullstendig setning, kan man ikke skille dem med semikolon. Eksempel: «Nok en gang: Jeg har ikke lyst!» Her er setningene skilt med kolon.

Merk også at setninger som skilles med semikolon, må ha en viss sammenheng. Man skriver f.eks. ikke: «Norge er et europeisk land; Elvis Presley var en svært populær sangartist.» De to setningene hører ikke sammen; de omhandler vidt forskjellige tema.

Oppramsing rediger

Eksempel på bruk av semikolon i oppramsing:

  • De som kom på besøk var: søsteren min, Janne; Hege; broren hennes, Thomas; kjæresten hans, Nils; og Olav.

Semikolon skiller her mellom de forskjellige personene; dette gjør at det klart kommer frem at det er snakk om fem personer, at søsteren min er Janne, at broren til Hege er Thomas, og at Thomas' kjæreste er Nils. Dersom man bare bruker kommaer, blir den samme oppramsingen tvetydig, ettersom det ikke er noe som indikerer om søsteren min og Janne er forskjellige personer, eller om Heges bror og Thomas er forskjellige personer; det siste kommaet indikerer dog at Thomas' kjæreste er Nils: «søsteren min, Janne, Hege, broren hennes, Thomas, kjæresten hans, Nils, og Olav.»

Annet rediger

Pga. navnet semikolon, og delvis utseendet til tegnet, blir ofte semikolon feilaktig blandet med vanlig kolon på norsk. Men teknisk sett er et semikolon et komma med et punktum på toppen.

gresk brukes et tegn med samme utseende som spørsmålstegn.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger