Skilletegn

Søkeordet «skrifttegn» fører hit. Se eventuelt tegn, skriftsystemer og skrifttyper

Skilletegn er skrifttegn som tjener til å skille ord (for eksempel i innskrift), setninger eller setningsdeler fra hverandre.[1] Vanlige skilletegn er punktum (.), semikolon (;), komma (,), kolon (:), spørsmålstegn (?) og utropstegn (!).[1] Bruken av skilletegn oppstod forholdsvis seint i skriftens historie.[1] I gamle innskrifter kan de enkelte orda være atskilt ved tverrstreker eller punkter (for eksempel i latinske innskrifter).[1]

SkilletegnRediger

ParenteserRediger

  • rundparenteser ( ( ) )
  • hakeparenteser ( [ ] )
  • klammeparentes ( { } )
  • vinkelparenteser ( 〈 〉 )
  • piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

Se ogsåRediger

ReferanserRediger