Nummertegn

# typografisk symbol

Nummertegnet ( # ) er et typografisk symbol. Tegnet har mange navn og mange forskjellige anvendelser. For enkelte bruksområder brukes andre betegnelser og det finnes også andre, alternative tegn som kan brukes.

Nummertegn
#
Skilletegn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( , , m.fl. )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
ellipse ( )
utropstegn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøyt punktum ( · )
interrobang ( )
ironitegn ( ؟ )
spørsmålstegn ( ? ) ( ¿ )
anførselstegn (« ») (‹ ›) ( “ ” ) ( ‘ ’ ) m. fl.
paragraftegn (seksjonstegn) (§)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
omvendt skråstrek ( \ )
loddrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kors ( )
nummertegn (# )
dobbeltkors ( )
innsettingstegn ( ^ )
avsnittstegn, alinea ( )
listepunkter ( • ▪ ‣)

Mellomrom
Hardt mellomrom (   )

mange flere ( ) ( ) ( ) ( )

Parenteser
rundparenteser ( ( ) )

klammeparenteser ( [ ] )
krøllparenteser ( { } )
vinkelparenteser ( 〈 〉 )
piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

I Unicode har nummertegn verdien U+0023.

Typisk brukes # i stedet for i systemer hvor det ikke er mulig å skrive ♯ (kryss som hever musikalsk note et halvt trinn). De to tegnene må ikke forveksles. # har to vannrette og to skråstilte streker, mens ♯ har to skrå og to loddrette streker.

Anvendelser

rediger

Nummertegnet har en lang rekke navn for forskjellige formål:

Nummertegn

rediger

Som nummertegn brukes tegnet iblant i betydningen nr. – for eksempel: Sangen har ligget som #1 på hitlisten. Denne unormerte bruken stammer fra engelsk, hvor det også finnes et eget tegn til nettopp dette – nemlig Unicode-tegnet U+2116 ( ), som på engelsk brukes i for eksempel adresser eller tilsvarende.

Antall

rediger

I kjemi blir ofte nummertegnet (hashtag, #) brukt som et symbol på antall. For eksempel kan man skrive # mol som betyr antall mol.

Pundtegn

rediger

Til forskjell fra det egentlige pundtegnet, som betegner Pund Sterling, brukes nummertegnet noen ganger i betydningen pund (masseenhet), dog primært som betegnelse for det amerikanske pound avoirdupois. Her brukte man i USA tidligere betegnelsen lb., men siden har typografer tatt i bruk et særskilt tegn til nettopp dette: Unicode LB Bar Symbol, U+2114, ℔. Dette ligner og ble med tiden da også helt erstattet med det enkle nummertegnet, med kun to loddrette og to vannrette streker.

Firkant

rediger

telefoner finnes det en egen tast med dette tegnet på. Denne kalles normalt bare firkant, for eksempel i automatiske telefonsvarersystemer: Tast inn din PIN-kode etterfulgt av firkant.

I denne forbindelsen kalles tegnet ofte for hash på engelsk. Betegnelsen hash brukes også i noen tilfeller på norsk, særlig i programmeringssammenheng.

Tegnet etterfulgt av et ord eller en frase uten mellomrom mellom symbolet # og påfølgende bokstav eller tall, kalles emneknagg (engelsk: hashtag) og brukes til å gruppere meldinger og forenkler søk i sosiale nettverk som Twitter, Facebook, Google+ og Instagram.

Dobbeltkors

rediger

Alle resepter innledes med tegnet #, som i denne sammenheng betegner dobbeltkors i betydningen in nomine dei - “i Guds navn”. Deretter følger "Rp" eller ℞, som er en forkortelse for det latinske recipe – “ta”.

I datalogi

rediger

Nummertegnet finnes i ASCII-tegnsetttet som nummer 35, og representeres i Unicode som u+0023.

I programmering

rediger

I noen programmeringsspråk (for eksempel Python, Perl, PHP og PowerShell) og TCL brukes nummertegnet til kommentarer.

# opprett forbindelse til databasen
mysql_connect($host, $user, $pass);

I PHP vil foranstående første linje være kommentar til hva annen linje gjør.

I chat

rediger

I noen chatsystemer (for eksempel IRC) brukes nummertegnet foran en chatkanals eller et chatroms navn:

/connect irc.wikimedia.org
/join #wikipedia-no

Dette vil på IRC forbinde til den norske Wikipedias chatkanal.

I URL-er

rediger

I en URL brukes nummertegnet for å skille stien og søkestrengen fra fragmentet:

http://www.example.org#Avsnitt

Her lages det en henvisning til denne siden. Fragmentet (I_URL.27er) angir at nettleseren skal hoppe ned til den del av dokumentet navngitt med nettopp dette fragment.

I wiki

rediger

I wiki-software (som for eksempel MediaWiki) brukes nummertegnet til lister, nettopp på grunn av dets betydning som nummertegn. Følgende kilde:

#Epler
#Pærer
#Bananer

vil vises som:

  1. Epler
  2. Pærer
  3. Bananer