Ullerål

bydel i Hønefoss

Ullerål regnes i dag som en bydel i Hønefoss, men området lå opprinnelig i tidligere Norderhov kommune og var en del av Haug kirkesogn i Norderhov prestegjeld.

Gamle Ullerål ungdomsskole

Da Hønefoss fikk byprivilegier fra 1. januar 1852, ble den søndre delen av Ullerål liggende innenfor grensene til den nye bykommunen. Og da Roa–Hønefosslinjen åpnet i 1909 (opprinnelig en strekning på Bergensbanen), ble Ullerål fysisk delt av jernbanelinjen. Videre ble Ullerål skilt ut som eget sogn for Ullerål menighet da Haug prestegjeld ble etablert 1. januar 1984. Ullerål kirke var da under bygging.

Navnet Ullrål er svært gammelt, men lar seg vanskelig forklare i dag. Det kan imidlertid ha en sammenheng med urgården Hov å gjøre, som er svært sentral i dette området. Forstavelsen er mest sannsynlig knyttet til den norrøne gudeskikkelsen Ull/Ullr, men navneendingen lar seg ikke tolke like lett. Kan hende var den opprinnelige beskrivelsen synonym med Ulls hov, slik at dagens navneending, -ål, er en avledning av begrepet hov/hof. Det eksisterer imidlertid ikke kilder som kan bekrefte eller avkrefte denne lokale teorien i dag, men navnet Ullerål er ikke knyttet til en bestemt plass og lar seg derfor vanskelig forklare på noen annen måte.

Hovedferdselsårene inn til Ullerål er Hønengata fra sør, Ådalsveien fra nord og Hvalsmoveien fra nordøst. Før Bergensbanen ble bygget (herunder Roa-Hønefosslinjen) var imidlertid Ullerålsgata hovedferdselsåre fra og til industrien i og rundt Hønefossen.

Ullerål ligger i nær tilknytning til Hønefoss, nord for den opprinnelige byen og nord for Roa–Hønefosslinjen som krysser over Hønengata (riksvei 35) med bru. Området er et av de tettest befolkede områdene i Ringerike kommune, og preges som sådan av villa- og blokkbebyggelser. Her finner man blant annet (Gamle Ullerål ungdomsskole Nedlagt), Ullerål skole, Hov gård og Hov ungdomsskole er alle i full drift, med unntak av Gamle Ullerål ungdomsskole. Også Hønen gård bo- og mestringssenter (for blinde og svaksynte) og en rekke kommunale bofellesskap ligger i dette området. Langs Hønengata og i nærområdene like rundt denne ligger det også mange forretninger.

Det tettest befolka området i Ullerål er Haldenjordet.

Bilder

rediger
Panorama over Ullerål fra Færdenhagen, med Ullerål skole til venstre i bildet.

Se også

rediger


Autoritetsdata