Haug menighet

(Omdirigert fra Haug kirkesogn)

Haug menighet eller Haug kirkesogn ligger i Ringerike prosti og omfatter områdene rundt Haug kirke i Haugsbygd, inkludert Ringkollen kapellKrokskogen. Sognet strekker seg fra Vesterntangen i Hønefoss og inkluderer områdene øst for Randselva til grensen mot Jevnaker kommune. I sør grenser sognet til Norderhov og Ask kirkesogn.

Haug kirke