Vesterntangen

naturlig tange dannet av en meander

Vesterntangen, i tidligere tider også kalt Sautangen,[1] er et eldre, større boligområde som ligger i nær tilknytning til Hønefoss i Ringerike. Området ligger på en naturlig tange øst for Randselva, der elva danner en meander før sammenløpet med Ådalselva (nedre del av Begna) like nedenfor Hønefossen. På motsatt side dannes Holttangen på samme måte.

Panorama over Vesterntangen, Overmannsund bru og utløpet av Randselva/starten på Storelva, sett fra Bilthuggertangen

Deler av Vesterntangen var innenfor den opprinnelige byen. Dette gjaldt boligområdet i Vesterngata, Elvegata og Christies gate, fram til Ole Torkildsens vei ved Hønefoss sykehjem. Området sogner naturlig til Nordre torv, men det regnes ikke med til bydelen Nordsiden. Dette området var den eneste delen i bykommunen Hønefoss som lå øst for elvene. Resten av tangen hørte inn under tidligere Norderhov herredskommune.

Vesterntangen har opprinnelig hørt inn under den gamle storgården Vestern, som ligger på høyden øst for tangen. Vestre del av tangen (som tilhører byen, preges av eldre villahusbebyggelse. Resten av tangen preges av en kombinasjon av blokkbebyggelse og villaer.

Hønefoss sykehjem ligger på Vesterntangen, der Vesterngata går over i Ole Torkildsens vei. Dette var opprinnelig et pleiehjem for eldre. Tidligere fantes det også en kolonialbutikk der, men denne er for lengst nedlagt. Det finnes imidlertid et mindre serveringssted der (i de tidligere lokalene til kolonialen). Likeledes finnes det et større helsesenter i området, i lokalene etter et tidligere katolsk sykehus som ble drevet av Sankta Theresia katolske kirke. Dette heter Vestergaten Medisinske Senter (VMS) og har adresse Vesterngata 5.

Det er adkomst til Vesterntangen fra Hønefoss via Overmannsund bru over Randselva. Brua er en del av fylkesvei 163 til Klekken, via Vesterngata, Ole Torkildsens vei, Vesternbakken og Klekkenveien.

Barn fra Vesterntangen sogner til Hønefoss skole på barnetrinnet og Hov ungdomsskole på ungdomstrinnet.

Fotogalleri rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Ropeid, Andreas (1968). «Hønefoss». Hønefoss kommune. s. 72–73.