Overmannsund bru

veibru over Randselva i Hønefoss
Overmannsund bru
Overmannsund bru 00.jpg
Overmannsund bru mellom Hønengaten (nærmest) og Vesterntangen (andre siden)
Typeveibru

Overmannsund bru
60°10′17″N 10°15′47″Ø

Overmannsund bru, som lokalt også kalles «Hvitbrua» og «Vesterntangbrua», er ei veibru på Nordsiden i Hønefoss med to kjørefelt, samt fortau på begge sider.

Den første brua over Randselva ble trolig bygd alt på 1700-tallet, men denne gikk tapt i en av de mange flommene. Ny bru ble bygget av «Bru-Iver» Sætrang i 1833. Denne var laget av tre, men var så lav at den ble tatt av storflommen i 1860. Ei ny bru ble satt opp i 1861. Brua gikk ut fra Brubakken i Ullerålsgate, der det fortsatt skal finnes spor etter den. Den nye brua var også ei trebru, og den skal på sine eldre dager ha vært så skral at det bare var lov å kjøre i skitt (med hest og vogn) over den. Denne brua endte sine dager i 1903, da ei ny stålbru med steinkar sto klar over det opprinnelige sundstedet.

Brua, som er ei av tre veibruer i Hønefoss, løper over Randselva like ved Hønefoss skole og danner forbindelse på fylkesvei 163, mellom Hønengaten ved Sankthanshaugen (Hønefoss) og Vesterntangen.[1] Før den første brua kom var det sundsted (ferje) der.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger