UTC+02.00 er et belte av tidssoner som ligger to timer før standardtiden UTC. I 2008 omfattet UTC+02.00 følgende områder:

UTC+02.00:
Blå - vintertid nordlige halvkule og sommertid sørlige halvkule
Oransje - vintertid sørlige halvkule og sommertid nordlige halvkule
Gul - hele året
Lys blå - havområder

Som standard tid (hele året) rediger

Nordlige halvkule rediger

Sentralafrikansk tid rediger

Nordlige halvkule - Som standard tid (vinter) rediger

Østeuropeisk tid - Områder som følger EUs regler for sommertid rediger

Områder som følger andre regler for sommertid rediger

Nordlige halvkule - Som sommertid rediger

Sentraleuropeisk sommertid rediger