Åpne hovedmenyen
Furutrær i Tisvilde Hegn, februar 2009

Tisvilde Hegn er et statseid naturområde i Nordsjælland i Danmark, som strekker seg langs Kattegatskysten fra Tisvildeleje til Asserbo og Liseleje. Omkring 1800 begynte man å tilplante som en plantasje. Området var fra omkring 1500-tallet herjet av omfattende sandflukt, og på 1700-tallet var mange gårder blitt forlatt, fordi jorden ikke lengre kunne dyrkes. På dette tidspunkt iverksatte man de første forsøk på å stoppe sanden.[1]

LandskapetRediger

Tisvilde Hegn omfatter 9 km av kyststrekningen mellom Tisvilde og Liseleje plantasje, og avgrenses av byene Asserbo, Ramløse og Tibirke. I tilknytning til skogen finnes blant annet det tidligere militære øvelseterreng Melby overdrev, Tibirke bakker, Holløse Bredning, Ellemosen, samt Asserbo og Liseleje plantasje. Mot vest består området hovedsakelig av tidligere havbunn.

Dyre- og plantelivRediger

Den varierede beplantning gir plass til et forskjelligartet dyreliv. Her finnes et stort antall af krypdyr og mange arter av insekter og rovdyr. Flere arter av småfugler, der ellers ikke finnes i Østdanmark lever også her, det dreier seg blant annet om trelerke. Sjeldne arter som svartspett er også utbredt i området. I 1976 innførte man hjort fra Dyrehaven, dessuten lever der rådyr.[2]

 
Forkrøplet tre i Trollskogen, februar 2009

LokaliteterRediger

Tisvilde Hegn har flere områder som er populære utfluktsmål. Det er blitt anslått at Tisvilde Hegn besøkes av over en halv million hvert år. Kyststrekningen huser en av Nordsjællands mest populære badestrender, og på visse sommerdager kan hele området ha besøk av over 10 000, primært badegjester.[3] En annen populær lokalitet er Trollskogen, den rommer mange 100-200 år gamle furutrær. Mange av dem er med tiden blitt sterkt forkrøplet av både vind og skadedyrsangrep.

Skogen rommer også Asserbo slotsruin. Borgen ble oppført, hvor det tidligere hadde ligget et kloster. Grunnet sandflugt og brann ble borgen forlatt. Sten fra murverket ble gjenbrukt som byggemateriale av de lokale. Mellom Ellemosen og Holløse Bredning øst for skogen ble det i 1940-årene funnet et eldgammelt veianlegg, det består av en stolpebro, hvis alder ble anslått til rundt 4 800 år, og en stenvei, der er om lag halvparten så gammel. Det er kun stenveien som er synlig.[4]

 
Ruinene av Asserbo slott

HistorieRediger

For omkring 4 000 år siden førte landheving til at den nåværende Arresø ble avskåret fra Kattegat. Området mot øst er gammel landjord. Inntil omkring år 1500 hadde området huset spredte bebyggelser, men i løpet av de følgende par århundrer ble det lagt øde av omfattende sandflukt. Omkring år 1700 var landsbyen Torup allerede blitt fullstendig forlatt, mens Tisvilde og Tibirke var sterkt truet av avfolking. På dette tidspunkt hadde man forgjeves forsøkt å stoppe sandflukten ved hjelp av lehegn.

I 1724 ble det besluttet å intensivere innsatsen for å redde området. Tyskeren Johan Ulrich Röhl ble ansatt til å lede arbeidet. Metoden var å flytte tang fra stranden for å legge det på sanden. Meningen var å dempe sandvandringen og holde på fukten. Dessuten ble det gravd grøfter, satt gjerder og plantet strandrug og marehalm. På 1730-tallet lyktes arbeidet med å stoppe sandflukten, men Röhl selv fikk avskjed grunnet utilfredshet med hans hårdhendte behandling av arbeiderne.

Omkring år 1800 begynte man å tilplante det hittil golde område med skog. Grunnet de varierende jordbunnsforhold måtte man plante forskjellige typer trær. De steder som var dekket av jord, kunne man sette bøk og eik, mens det kun var gran og furu som kunne trives på de meget sandede arealer. I begynnelsen av den 20. århundre var hele området mellom Liseleje og Tisvilde dekket av skog.[4]

 
Stranden ut for Melby Overdrev, juli 2008

FredningRediger

Området er omfattet av det europeiske Natura 2000 samarbeidet, da det er hjemsted for en rekke plante og dyrearter, der er beskyttet ifølge EUs direktiver.[5]

NasjonalparkRediger

Tisvilde Hegn er inkludert i det forslag de fem nordsjællandske kommuner, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød, har sendt til Miljøministeriet om avgrensningen av den fremtidige Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er planen at nationalparken skal innvies mot slutten av 2010.[6]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger