Åpne hovedmenyen

Sandflukt i Danmark

Råbjerg Mile, område med sandflukt, nordre Jylland i Danmark

Sandflukt i Danmark har eksistert i mange år og finnes stadig. De mange kyststrekninger har, sammen med de geologiske forholdene bidratt til at det mange steder finnes store mengder sand, som under de rette omstendigheter kan flyttes av vinden som flyvesand.

Sandflukt volder i dag få problemer, da klitlandskapene har blitt plantet til, men den påfører dog stadig skader som spiringsproblemer på visse nysådde landbruksarealer. Tidligere i Danmarks historie resulterte sandflukten i regulære naturkatastrofer. Den mest omfattende perioden med sandflukt var fra midten av 1500-tallet frem til begynnelsen av 1800-tallet.

Ødeleggelsen i de berørte lokalsamfunn var til tider total, noe blant annet Råbjerg Mile er et vitnesbyrd om. Allerede fra 1539 kom det lover mot ødeleggelse av vegetasjon, hensikten var å begrense sandflukten. Sandflukten ble stoppet ved planmessig planting av skog, dette arbeidet begynte mot slutten av 1700-tallet og bidro til å binde sanden og i stor grad stoppe problemet sandflukt.

Eksterne lenkerRediger