Teie

tettsted på Nøtterøy

Teie er et tettbebygd områdeNøtterøy i Vestfold, dels beliggende i Færder kommune, dels i Tønsberg kommune. Teie ligger på den nordlige delen av øya, nær Kanalbrua fra 1957 som forbinder Nøtterøy med Tønsberg sentrum. Bebyggelsen på Teie er ifølge Statistisk sentralbyrå en del av tettstedet Tønsberg, slik som resten av nordre Nøtterøy, medregnet Borgheim.

Teie torv

Teie er sentrum for den store havebyplanen «Nøtterø Haveby» fra 1919 og 1921. Planen var inspirert av havebybevegelsen fra England og Tyskland, som også Ullevål Haveby i Oslo er en del av. Planen ble utarbeidet av kommuneingeniør Arthur Røed. Reguleringsplan med egne byggeforskrifter ble vedtatt av Nøtterø herredsstyre 21. april 1921, og var retningsgivende for utbygging av Teie til etter andre verdenskrig.[1]

Geografi, virksomheter m.m.Rediger

 
Flyfoto av Teie på Nøtterøy i Vestfold, trolig på 1950-tallet.
 
Gamle Teie skole
 
Nye Teie skole åpnet 2012
 
Klubbhuset til Teie IF

Teie er delt opp i Rosanes, Teiehøyden og Høneberget. Rosanes er området mellom Teie Torv og vannet, Teiehøyden er området over Teie Torv og Høneberget er området som ligger nærmest Teieskogen.

Teie utgjør både et statistisk delområde og en grunnkrets. Delområdet omfatter grunnkretsene Munkerekken nord, Teie, Fjellveien og Munkerekken syd, og har til sammen 3 849 innbyggere (2010). Grunnkretsen Teie har 1 897 innbyggere (2010).[2]

Fylkesvei 308 fra E-18 passerer over kanalbrua, gjennom Teie og fortsetter videre til Tjøme. Ved Teie veidele deles veien i to, og fylkesvei 309 fortsetter langs østre Nøtterøy til Årøysund.

Området rundt Teie torv er et handelssentrum med vinmonopol og kjøpesenter (Bellevuesenteret), samt andre forretninger. Nøtterø Sparebank har hovedkontor på torvet, og DnB NOR har filial. Selve torvplassen brukes i dag til bilparkering. Teie torv ble anlagt på 1920-tallet og ble Nøtterøys handelssentrum, mens kommuneadministrasjonen ligger på Borgheim.

Teie kirke ved torvet ble innviet i 1977. Rett ved kirken står en byste av statsminister Trygve Bratteli, laget av Nils Aas. Den ble avduka i 1989 av Gro Harlem Brundtland. På Teie er det også en byste av den nøtterøyfødte Even Tollefsen, tankskipets oppfinner. Gimle, en staselig eiendom som ligger på Teie, eies av medlemmer av Druidordenen og brukes blant annet som selskapslokale.

På Teie ligger barneskolene Teie skole og Grindløkken skole, og ungdomsskolen Teigar ungdomsskole. Den sistnevnte ligger ved Teie idrettspark, hvor klubbhuset til Teie IF ligger. Teie IF er en av tre idrettsforeninger på Nøtterøy og har egne grupper innen blant annet fotball, håndball og friidrett. Teie skole og Grindløkken skole blir nå slått sammen og skal holde til på gamle Teigar Ungdomsskole. Teigar Ungdomsskole er bygget like ved klubbhuset.

En del av Færder videregående skole har lokaler like ved Teie gård.

Tønsberg kystkultursenter disponerer den gamle ubåtstasjonen og et riggerloft som er flyttet fra Kaldnes mekaniske verksted.

HistorieRediger

 
Teie hovedgård med fylkesvei 308 over den gamle kanalbrua og tidligere Tønsberg bryggeri til venstre. Området med tyskerbrakkene til høyre ble siden bebygd med Tønsberg yrkesskole, seinere del av Færder videregående skole.

Teie gård er opphavet til stedsnavnet. Teie var en storgård i middelalderen, og oslobiskopen hadde sin sommerresidens her. Dagens hovedbygning er fra 1803, og er oppført med Mathias Foyn som byggherre. Tønsberg kommune har eid Teie gård siden tidlig på 1900-tallet, og gården er brukt til skoleformål.

En del av Nøtterøy ble i 1877 overført til Tønsberg kommune. Dette gjaldt den del av Nøtterøy som ligger ved Byfjorden og Kanalen, og tunområdet for den gamle Teie gård.

Teie var base for den norske marines undervannsbåter på begynnelsen av 1900-tallet. Ubåten A-2 ble etterlatt her som vrak den 12. april 1940.

NavnevariasjonerRediger

Gammelnorsk form er Teigar.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger