Vinmonopol

enerett på salg av alkohol
For det norske, statlige vinmonopolet, se Vinmonopolet

Et vinmonopol er en offentlig bedrift som har enerett på detaljomsetning av alkoholholdig drikke, oftest brennevin og i mange tilfeller også vin og sterkøl. Vinmonopolene har sin historiske rot i mellomkrigstiden og dens utbredte forbud mot alkoholomsetning. I mange land ble forbudstiden opphevet i 1920-årene mot at staten fikk monopol på den lovlige omsetningen.

Et utsalg hos Sveriges vinmonopol, Systembolaget

Det er et lite mindretall av verdens nasjoner som bruker statlige monopoler for omsetning av alkohol over disk. Det er særlig de nordiske og muslimske landene som har slike omsetningsmonopoler, men de finnes også i enkelte stater i USA og i flere provinser i Canada. I Midtøsten er salget dessuten oftest forbeholdt utlendinger eller ikke-muslimer. Alle de nordiske landene unntatt Danmark har vinmonopol, og da Sverige og Finland ble medlemmer av EU ble det hevdvunnet et eget unntak i EU-retten som tillater et slikt statsmonopol. I Nord-Amerika har bare noen få delstater i USA fortsatt monopol, men alle provinsene i Canada har offentlige monopoler. Verdens største vinmonopol målt i omsetning er LCBO i Ontario, Canada.

VinmonopolerRediger

Noen vinmonopoler omfatter blant annet:

Norden (nasjonale)
Canada (provinsnivå)
USA (delstatsnivå)