Teieskogen

Teieskogen er en skog nordvest på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold. Den befinner seg vest for Teie sentrum, og grenser til boligområdene Vestskogen i sør, Munkerekka i vest og Valhalla i nord. Teieskogens høyeste punkt er på 87,1 meter over havet.[1]

Teieskogen

I Teieskogen ligger blant annet Teie idrettspark, Nøtterøyhallen, Teigar ungdomsskole og Teie skole.

HistorieRediger

I eiendomshistorisk tid tilhørte Teieskogen Teie hovedgård, som fikk gårdsnummer 1 på Nøtterøy. Hovedgården hadde flere ulike eiere, hvorav bispen av Oslo var en av de først registrerte. Blant de seinere eierne var borgermester i Tønsberg Anders Madsen samt Føyn-familien (seinere Foyn). Nøtterøy kommune fikk kjøpt det meste av skogen, om lag 800 mål, som ble felleseie, mens et mindre område på omtrent 90 mål i den nordøstlige delen av skogen, hovedsakelig øst for Kikut, fikk ikke kommunen tak i, og dette eies fremdeles formelt av Tønsberg Træplantningsselskap. På 1900-tallet har boligområder spist seg inn i Teieskogen fra alle kanter, men den resterende skogen ser nå ut til å ville bli bevart.

NaturgeografiRediger

 
Øvredammen, eller Andedammen, som er en av Teiedammene

Teieskogens kjerneområde er Bokmoa i vest, som har en tett forekomst av bøk. Her er skogens høyeste punkt, som er på 87,1 meter over havet. Vestover ned mot Munkerekka ligger Djevlekløfta, og rett sør for denne er Utsikten, et utsiktspunkt over Vestfjorden og Stokke. Enda lenger sør, om lag hundre meter vest for idrettsparken, ligger fjellpartiet Sparaberget.

Helt sørøst i skogen er Høneberget, som nå er dekka av boliger og som har fått navnet sitt etter et enslig småbruk som lå der tidligere og drev med høner. Lenger nord, like øst for Teie skole, ligger de to Teiedammene, som er kjent som Øvredammen (eller Andedammen) og Nedredammen, og som tidligere ble brukt som vannforsyning til Teie-området. Et stykke nordøst for disse lå Gåsedammen, på om lag 40 ganger 12 meter. Den fungerte som utjevningsdam for Tønsberg Bryggeri, men er nå gravd igjen.

ByggverkRediger

 
Hovedbanen i Teie idrettspark
 
Speiderbo

Sør i Teieskogen ligger Teie idrettspark, som tilhører Teie Idrettsforening. Den omfatter fotball- og friidrettsbanen Hovedbanen, med naturgras og løpebane med koksdekke, samt tre kunstgrasbaner. Her befinner også Teie IFs klubbhus seg. Idrettsparken ble åpna i 1949 etter at Teie IF hadde fått overført 26 mål av Teieskogen fra kommunen i 1940. Like ovafor idrettsparken er det to store vanntårn, kjent under navnet «Vannbassenget», som ble oppført i 1932 av kommuneingeniør Julius Mortensen. Øst for dette ligger Teie skole på den såkalte Ørnåsen, og sørøst for idrettsparken ligger Teigar ungdomsskole, vegg i vegg med Nøtterøyhallen, som benyttes som hjemmearena av Nøtterøy IFs håndballag. Øst for Teie skole og nord for Isdammene ligger speiderhytta Speiderbo, som ble sto ferdig i 1949. Lengst nordøst i Teieskogen ligger fotballbanen Kaldnesbanen.

Lengst nordøst i skogen ligger Kaldnesbanen, som tidligere var hjemmebanen til fotballaget Kaldnes-kameratene. Like øst for denne er ruinene av den gamle husmannsplassen Kikut. I denne delen av skogen lå også hoppbakken Kikutbakken og utforløypa Korketrekker'n. En annen hoppbakke, Rambergbakken, lå nordvest i Teieskogen, ovafor Ramdal, og ble brukt mest av Tønsbergkameratene.

Teieskogen har ei 2,6 kilometer lang lysløype som ble anlagt av kommunen. Den går på kryss og tvers i skogen, blant annet forbi idrettsbanene og gjennom Bokmoa. Flere stier møtes nord for Hovedbanen i det som er kjent som «Krøsset», som tidligere var en større, åpen plass som ble brukt til lokale dansefester og som utfluktssted.

KulturminnerRediger

I Teieskogen er det to freda kulturminner, i form av to hulveier fra middelalderen.[2] Husmannsplassen Kikut, som nå ligger i ruiner, befinner seg nordøst i skogen, under Teie hovedgård og Furuåsen, og stammer fra rundt 1800.

I tillegg er det flere skyttergraver i Teieskogen som ble gravd ut av russiske krigsfanger og brukt som treningssted av tyskerne under andre verdenskrig.[3] De fleste av disse befinner seg nordøst i skogen, ved Kaldnes, men det er også rester etter skyttergraver vest for Teie idrettspark.

ReferanserRediger

KilderRediger

  • Mello, Knut (2013). «Gjemt og glemt i Teieskogen». Njotarøy: 59–67. 

Eksterne lenkerRediger