Tait-Bryan rotasjoner

Tait-Bryan rotasjoner har sitt navn etter Peter Guthrie Tait og George Bryan. Det beskriver rotasjon om hver av hovedaksene til en kropp. Et objekt som beveger seg fremover i positiv x retning, vil ha sin positive y retning til høyre og en positiv z retning vertikalt ned. Bevegelser rundt disse aksene kalles innen flyvning roll, pitch and yaw, eller i marinespråk: slingring, stamping og giring.

Aksene til et fly
Flight dynamics with text.png