Rotasjon er et legemes sirkulære bevegelse rundt en rotasjonsakse. Et tredimensjonalt legeme kan ha et uendelig antall rotasjonsakser.

En kule som roterer (snurrer) rundt en akse

Hvis rotasjonsaksen passerer internt gjennom legemets eget massesenter, sies legemet å spinne, og aksens skjæring med overflaten kan kalles en pol. En rotasjon rundt en fullstendig ekstern akse, f.eks. planeten jorda rundt sola, kalles typisk kretsløp når den frambringes av gravitasjon.

Se også rediger

Andre relaterte emner rediger

  • Dreiemoment, en krafts evne til å forandre et legemes rotasjon
  • Rotor (pekerside)