Jobb-rotasjon

Jobb-rotasjon er et tiltak som brukes på mange arbeidsplasser der mange av de ansatte har mye ensidig arbeid. Jobb-rotasjon går ut på at de ansatte bytter på arbeidsoppgavene sine slik at de slipper å jobbe med samme oppgave over lengre tid. Jobb-rotasjon skal sørge for at de ansatte trives bedre og ikke stresser så mye.