Langsgående akse

aksen til et legeme som tilsvarer retningen av dets største utstrekning; på kjøretøy peker lengdeaksen fremover.

Den langsgående akse, også kalt longitudinal akse eller longitudinell akse, er aksen til et legeme som tilsvarer retningen av dets største utstrekning. Ofte er lengdeaksen også en omtrentlig symmetriakse for et legeme. På kjøretøy og fartøy som bil, båt og fly peker lengdeaksen fremover. De brukes for eksempel innen fartøydynamikk og fysisk beskrivelse av kjøretøy generelt.

Rulling skjer rundt den langsgående aksen til et fartøy.

Den kan også kalles rulleakse eller slingreakse ettersom rulling (slingring) skjer rundt denne aksen. Vinkelen som da oppstår fra nøytral posisjon kalles rullevinkel eller slingrevinkel (engelsk: roll angle eller bank angle).

VegbyggingRediger

Innen vegbygging kan man tegne et snitt i retning av lengdeaksen (den såkalte traseen), og dette kan brukes for å grafisk fremstille helningen langs ferdselsvegen (stigningstallet).[trenger referanse]

MekanikkRediger

Akslinger roterer vanligvis rundt sin lengdeakse, som for eksempel med en drivaksling.

HimmellegemerRediger

Ved rotasjoner av himmellegemer skjer derimot rotasjonsbevegelsen i de fleste tilfeller rundt den korteste aksen. Fysisk og mekanisk snakker man i denne sammenheng han om aksen med det største treghetsmomentet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger