Akse er i geometrien et uttrykk for en retning. F.eks. brukes aksene x og y ofte i diagrammer eller grafer med to retninger, og i koordinatsystemer med tre dimensjoner brukes z for å angi enda en retning. Lengdeaksen er den aksen som deler et objekt (eller en figur) symmetrisk i lengderetningen. Aksen er en rett linje som angir en dimensjon i et kartesisk koordinatsystem.

Litteratur rediger