Høyrehåndsregelen

Høyrehåndsregelen er en enkel regel som brukes i elektroteknikken. Den definerer retningen av magnetfeltet som settes opp av en leder som fører elektrisk likestrøm i en gitt retning. Regelen ble foreslått av den engelske fysikeren John Ambrose Fleming sent på attenhundretallet.

Retningen til magnetfeltet B er gitt av strømretningen I.

En tenker seg at tommelen legges langs lederen og de øvrige fingrene griper rundt den. Når strømmen går i retningen som tommelen peker i, blir retningen til det resulterende kretsformige magnetfeltet slik fingrene peker.

Man kan alternativt si at når strømmen går inn i planet, går magnetfeltet med urviseren.

Se også strømretning.

Det finnes andre, utvidete høyrehåndsregler, som her for vektorproduktet.

Tommel er a, pekefinger b og langfinger c. Retninger gis av at pekefingeren peker fremover, tommelen opp og langfingeren innover, eller til venstre.

Retningen til resultatet av vektormultiplikasjon, (c) er gitt av faktorene a og b.