Ørsteds lov

Ørsteds lov definerer magnetfeltet rundt en rettlinjet strømleder. Hans Christian Ørsted fra Danmark påviste i 1820, gjennom forsøk med en kompassnål og en strømførende leder, at en elektrisk strøm omgir seg med et magnetisk felt.[1] Videre eksperimentering førte til at han etter hvert kom frem til loven for magnetfelt rundt en rettlinjet strømleder:

  1. De magnetiske feltlinjene rundt en rettlinjet strømleder er sirkler med sentrum i lederen. Sirkelplanet står vinkelrett på lederen.
  2. Hold høyre hånd rundt strømlederen slik at tommelfingeren peker i strømretningen. Da peker de andre fingrene i feltretningen.
Magnetfeltet utenfor en elektrisk strøm er gitt ved høyrehånds-regelen.

Denne lovmessigheten ble kort tid senere mer presist verifisert av André-Marie Ampère og er ekvivalent med Ampères sirkulasjonslov. For beregning av magnetfeltet fra en gitt strømfordeling kan man også benytte den ekvivalente Biot-Savarts lov som ble formulert omtrent samtidig.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ S.J. Blundell, Magnetism: A Very short introduction, Oxford University Press, Oxford (2012). ISBN 978-0-19-960120-2.
  2. ^ O. Hunderi, J.R. Lien og G. Løvhøiden, Generell fysikk for universiteter og høgskoler, Bind 2, Universitetsforlaget, Oslo (2001). ISBN 978-82-1500-006-0.