Sykdom eller sjukdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager for en person eller folk som er i kontakt med en person. Noen ganger blir sykdom brukt som et vidt begrep som inkluderer skader, lyter, syndromer, symptomer, avvikende oppførsel og atypiske variasjoner i struktur og funksjon. I andre tilfeller er dette sett på som egne, separate kategorier.

To personer med byllepest, som er best kjent fra epidemien Svartedauen.
Den siste tiden av det korte livet til Henrik Wergeland var preget av sykdom.

Begrepet sykdom kan defineres på mange ulike måter, og ulike personer har forskjellig forståelse av hva som ligger i begrepet. En tilstand som for en person blir sett på som en sykdom, kan oppfattes annerledes av en annen. Innenfor medisinen, er begrepet sykdom ofte relatert til diagnoser eller symptomer.

Sykdomsbegrepet i vår kultur kan sies å bestå av en personlig-subjektiv del og en vitenskapelig-objektiv del. I de nordiske språk dekker ordet sykdom både de subjektivt opplevde forandringer i helsetilstand og de objektive forandringer som av legen eller andre profesjonelle behandlere kan kategoriseres som en diagnose. I engelsk språk skilles det begrepsmessig mellom disse forholdene. Begrepet illness betyr den personlige opplevelsen av å være syk mens disease er uttrykk for den vitenskapelig-objektive diagnosen som behandleren har satt.

En person som ifølge norsk språk er syk kan ha en av tre ulike tilstander:

  • Personlig-subjektiv opplevelse av å være syk uten at vitenskapelig-objektiv diagnose er stilt (dvs. illness uten disease).
  • Personlig-subjektiv opplevelse av å være syk og med en diagnose som er stilt av skolemedisin (dvs. illness med disease).
  • En vitenskapelig-objektiv diagnose er stilt uten at pasienten har opplevd sykdom (disease uten illness, som for eksempel kreftformer i tidlige stadier som avdekkes ved screeninger).

Ordet sykdom kommer fra norrønt sjukr («syk»), som betyr «bekymret» eller «sørgende», og norrønt dómr, som betyr «vesen» eller «væremåte». Det betyr altså «en bekymret væremåte», som er et vanlig symptom på sykdom. Et beslektet ord er illr, som betyr «vond» (jamfør engelsk «illness»), igjen et vanlig symptom på sykdom.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.