Åpne hovedmenyen

Svake verb

svake verb i germanske sprog

Svake verb er et særmerke for germanske sprog. Det er verb som beholder sitt rotmorfem under konjugasjon. På norsk bokmål og riksmål får de vanligvis sin preteritumform ved at det føyes til en -t. -et eller -te, f.eks. hun taler – hun talte, hun sykler, hun syklet.[1]nynorsk, samnorsk og radikalt bokmål tar preteritum formene -a, -te og -de, mens noen verb enten ender på rotvokalen eller ikke tar noen endelse. Selv om svake verb beholder rotmorfemet ved bøyning, kan de ta en avlyd i preteritum.

Tallmessig er svake verb langt bedre representert i de enkelte sprogs leksikalske tilfang enn sterke verb.

EksemplerRediger

Moderne sprogRediger

Infinitiv Preteritum Preteritum partisipp
Tysk machen (lage) mach-te ge-mach-t
lieben (elske) lieb-te ge-lieb-t
Engelsk punch (slå) punch-ed punch-ed
say (si) sai-d sai-d
make (lage) ma-de ma-de
Bokmål/riksmål snakke snakke-t snakke-t
kaste kaste-t kaste-t
nå-dde nå-dd

Eldre sprogRediger

Infinitiv Preteritum Preteritum partisipp
Gotisk nasjan (redde) nasi-da nasi-þs
salbōn salbō-da salbō-þs
Gammelhøytysk suochen (søke) suoh-ta gi-suoch-it
salbōn (salve) salbō-ta gi-salbō-t
Norrønt kalla (rope) kalla-þa kalla-þr
telia (fortelle) tal-þa tal-(e)þr

ReferanserRediger

Se ogsåRediger