Åpne hovedmenyen

Sterke verb

gruppe av verb i germanske sprog

Sterke verb er et særmerke for germanske sprog. I norsk kjennetegnes disse ved at verbet i preteritum har enstavelsesform, det vil si at det ikke legges til noen ny stavelse slik man finner i de fleste svake verb. Man får da en enstavelsesform som for eksempel brytebrøt–brutt (riksmål), bryte–brøt(y)tbrutt (bokmål) og brytebrautbrote (nynorsk). I tillegg endrer vanligvis rotvokalen seg etter et bestemt avlydsmønster i preteritum. Rotvokalen er ofte forskjellig i infinitiv, preteritum og perfektum partisipp, men ikke alltid.

Tilsvarende mønster finnes også på for eksempel svensk (bryta–bröt–brutit), engelsk (break–broke–broken) og tysk (brechen–brach–gebrochen), men her kan vokalendringer også være basert på tall i tillegg til tid.

Inndeling av sterke verb i bokmål og riksmålRediger

Basert på vokalvekslingen verbets rotvokal får i infinitiv, preteritum og perfektum partisipp kan de sterke verbene i bokmål og riksmål deles inn i seks underklasser (konjugasjoner), mens det i nynorsk deles inn i syv underklasser. Totalt finnes det omtrent 200 sterke verb i moderne norsk.[1]

Klasse Infinitiv Preteritum Perfektum partisipp Hovedmønster
1a drive dre(i)v drevet -e- eller -ei- i preteritum.
1b bite be(i)t bitt
1c gli gle(i) glidd
2a fyke fø(y)k / fauk føket -ø-/-au- eller -øy-/-au- i preteritum.
2b skyte skjø(y)t / skaut skutt
2c fly(ge) flø(y) / flaug fløyet / flydd
3a drikke drakk drukket -a- i preteritum.
3b finne fant funnet
3c bære bar båret
3d gidde gadd giddet
3e henge hang hengt
3f brenne brant brent
3g legge la lagt
4a ete åt ett -å- i preteritum.
4b ligge lå ligget
4c se så sett
5a dra dro(g) dratt / dradd -o- i preteritum og lik rotvokal i infinitiv og perfektum partisipp.
5b le lo ledd
5c slå slo slått
6a komme kom kommet Samme rotvokal i alle formene.
6b låte låt lått
6c få fikk fått For seg selv i klasse 6.
gå gikk gått

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Faarlund, Jan Terje (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforl. ISBN 8200225690. 

Eksterne lenkerRediger

  Wiktionary: Liste over sterke verb – ordbokoppføring