Åpne hovedmenyen

Avlyd er i lingvistikken et fenomen som går ut på at vokalen i en verbstamme endres når verbet bøyes. Dette forekommer i større eller mindre grad i alle indoeuropeiske språk.

Et eksempel på avlyd i norsk er det sterke verbet synge, sang, har sunget.

Begrepet, som stammer fra det tyske ablaut, blei for første gang brukt på begynnelsen av 1800-tallet av lingvisten Jacob Grimm.