Strinden

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Strinden var en valgkrets i Søndre Trondhjems amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Strinden valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Strinden bestod av herredene Buviken, Byneset/Bynesset, Leinstranden, Strinden/Strinda, Malvik, Tiller, Klæbu, Selbu og Tydalen med rundt 21 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

Valgresultat rediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer
1906[4] 819 37,2% 1 095 43,0% 846 38,5% 1 047 41,1% 497 22,6% 405 15,9%
1909[5] 1 096 31,3% 1 610 31,7% 845(H) 24,2% 2 060 40,6% 1 052 30,1% 1 401 27,6%
504(FV) 14,4%
1912[6] 1 391 34,3% 2 224 40,7% 1 130(H og FV) 27,9% 1 182 21,6% 1 523 37,6% 2 055 37,6%
1915[7] 1 728 32,5% 2 192 31,5% 1 151(H og FV) 21,7% 1 630 23,4% 2 398 45,2% 3 135 45,0%
1918[8] 1 810 32,9% 2 282 3,2% 1 408(H og FV) 25,6% 1 650 24,0% 2 258 41,1% 2 933 42,7%

Stortingsrepresentanter rediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Gårdbruker Paul Fjermstad, Strinden Venstre Gårdbruker Simon Leinum, Leinstrand Venstre
1910–1912 Gårdbruker Even Loreng, Strinden Høyre Gårdbruker Sivert Kindseth, Malvik Høyre og Frisinnede Venstre
1913–1915 Gårdbruker Paul Fjermstad, Strinden Venstre Gårdbruker Peder Johannes Norbye, Selbu Venstre
1916–1918 Arbeider Johan Nygaardsvold, Malvik Socialistene Lærer og gårdbruker Ole H. Kjøsnes, Selbu Socialistene
1919–1921 Lagerarbeider Johan Nygaardsvold, Malvik Socialistene Lærer Ole H. Kjøsnes, Selbu Socialistene

Referanser rediger