St. Johanneslogen Polarcirkelen

St. Johanneslogen Polarcirkelen er St. Johannesloge nr. 31 i Den Norske Frimurerorden. Losjen ble innviet i Mo i Rana i Helgeland, Nordland, den 15. oktober 1980 og er moderlogen til de øvrige St. Johanneslogene på Helgeland. Logen ble ved grunnleggelsen underlagt Trondhjems Provincialloge. Logens devise er Sic itur ad Astra («Slik går man mot Stjernene»).

Historie Rediger

Bakgrunn Rediger

Etableringen av Norsk Jernverk i 1946 førte til en betydelig befolkningsvekst, og blant innflytterne var også frimurere. Nærmeste frimurerloge var St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø, og det var tidkrevende å reise mellom byene. Nordlandsbanen til Bodø var ikke ferdig utbygd før i 1962, og Riksvei 50 mellom de to byene var lengre enn idag og forbundet med flere forsinkelser, særlig over Saltfjellet.

Helgeland St. Johannes Broderforening 1959–1974 Rediger

Under et møte i Mo i Rana den 4. juli 1957 mellom 17 frimurere, ble det nedsatt et arbeidsutvalg som utredet hvorvidt opprettelsen av en lokal broderforening var mulig. Initiativet ble tatt av Jacob G. Meidell, som i 1917 ble opptatt i Nordlands Filialforening (forløperen til Midnatsol).

Under et møte blant frimurere i Mo i Rana den 26. januar 1958, ble det enstemmig vedtatt å sende en formell søknad til Midnatsol om å opprette en broderforening i byen. Søknaden ble sendt den 30. januar 1958, og videresendt med Midnatsols anbefaling. Søknaden ble innvilget i Det Høye Råds møte den 15. juni 1959, meddelt den 24. juni samme år. Foreningen ble innviet den 4. oktober 1959 under ledelse av Ordførende Mester Sigurd Koch og hans embedskollegium fra moderlogen Midnatsol.

Under innvielsen deltok 22 blivende medlemmer, og 30 brødre fra moderlogen, dens deputasjonsloge i Lofoten og fra Vesterålen Broderforening. Foreningens første Ordførende Broder var overingeniør Jacob G. Meidell. I 1967 ble han erstattet av sivilingeniør Arne Langvik Hansen.

St. Johanneslogen Midnatsols Deputasjonsloge i Mo i Rana 1974–1980 Rediger

Den 14. februar 1974 besluttet Den Norske Frimurerordens Stormester, Overlege dr. med. Bernhard Paus, i det Høye Rådsmøte at broderforeningen skulle opphøyes til deputasjonsloge.

Broderforeningens siste møte fant sted den 30. oktober 1974.

Den 23. november 1974 ble den opphøyd til deputasjonsloge av Ordførende Mester Jan Ulhrichsen fra Midnatsol. Innvielsen foregikk i nærvær av 89 brødre.

I 1977 fikk logen recepsjonsrett til å foreta innvielser i II º.

Selvstendig loge 1980 Rediger

Den 30. mai 1979 fikk deputasjonslogen besøk av murmester Ola Frost, Viseste Mester og Provinciell Mester i Trondhjems Provincialloge. Under besøket kom det signaler fra Den Norske Frimurerordens Stormester, overlege dr. med. Bernhard Paus, om at det kunne etableres en selvstendig loge i Helgeland.

Logen ble innviet den 15. oktober 1980 av Stormester Bernhard Paus og Storceremonimester i Den Norske Store Landsloge Sigurd Madsen.

Under ritualet deltok også gjester fra Trondhjems Provincialloge, Midnatsol, St. Andreaslogen Hålogaland, Nordland Kapitel Broderforening, St. Johanneslogen Arcturus i Narvik, Deputasjonslogen Lofoten, Sandnessjøen Broderforening og St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Roser i Oslo.

Den nye St. Johanneslogen Polarcirkelen ble fra første stund underlagt Trondhjems Provincialloge, og hadde i starten omkring 125 medlemmer.

Våpenskjoldet ble laget av Thor Fredriksen.

Moderloge på Helgeland Rediger

Polarcirkelen er moderlogen til de tre andre St. Johanneslogene i Helgeland:

  • Sandnessjøen St. Johannes broderforening (grunnlagt 4. november 1977 underlagt Midnatsol; fra 15. oktober 1980 underlagt Polarcirkelen), opphøyd til deputasjonsloge under Polarcirkelen den 12. april 1991. Den ble opphøyd til den selvstendige St. Johanneslogen Eyvind til de syv Tinde den 22. april 1995.
  • Mosjøen St. Johannes broderforening ble grunnlagt den 11. februar 1983 under Polarcirkelen, og opphøyd til deputasjonsloge underlagt Polarcirkelen den 12. februar 1993. Den ble opphøyd til St. Johanneslogen St. Michael til den gyldne Stjerne den 10. februar 1996.
  • Frimurergruppen i Brønnøysund ble stiftet den 22. oktober 1982 under Polarcirkelen. Den 28. mai 1988 ble den opphøyd til Brønnøysund St. Johannes Broderforening, og den 19. november 1993 til St. Johanneslogen Polarcirkelens Deputasjonsloge i Brønnøysund. Den ble opphøyd til St. Johanneslogen St. Knud til den stigende Ørn den 9. mai 1998.

Logebygningen Rediger

 
Lars Aagaard Meyers (1831–1909) gamle forretningsgård har huset deputasjonslogen og logen siden 1974. Bygningen har også huset Helgeland St. Andreas broderforening (1991–1997), og St. Andreaslogen Helgeland siden 1997.

Broderforeningen benyttet i begynnelsen møtesalen i Mo Sparebank som arbeidsrom. Tre søyleformede kandelabre ble laget av en pensjonert skolelærer og treskjærer fra Dunderlandsdalen.

Den 21. november 1973 inngikk broderforeningen en leieavtale med L.A. Meyer, om å ta i bruk den gamle forretningsgården til Lars Aagaard Meyer (1831–1909) på Moholmen. Arbeidet med å innrede den nye deputasjonslogen i byggets 2. etasje ble påbegynt i januar 1974.

Den 4. desember 1981 ble det inngått en leiekontrakt med L.A. Meyer, og den 31. desember 1987 ble bygningen kjøpt av logen for kr 700.000. Den 20. april 2004 fikk logen innvilget kr 400.000 i økonomisk støtte til brannsikring og utbedring av det elektriske anlegget i bygningen.[1]

Bygningen eies idag av Polarcirkelen og St. Andreaslogen Helgeland. Første etasje av tårnbygget ble fra 1990 til 5. oktober 2008 utleid til Rana Museums naturhistoriske avdeling.

Ordførende Mestere Rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1. Tannlege
Trygve Christian Øslebye
1921–1994 15. oktober 1980 13. april 1991
2. Inspektør
Brynjulf Oshaug
1926–2015 13. april 1991 7. september 1994
3. Disponent
Ørjan Carsten Meyer Rimer
1944– 7. september 1994 5. desember 2001
4. Varehussjef
Stein Bjørnar Liasjø
1943– 5. desember 2001 14. oktober 2009
5. Fysioterapeut
Sture Brandt Rasmussen
1948– 14. oktober 2009

Referanser Rediger

  1. ^ Stiftelsen UNI: P 518 – St. Johanneslogen/Andreas i Mo i Rana

Litteratur Rediger

  • Redaktørene Ivar Kr. Sellæg og Kjell Krey Dagsloth: . . . i fuldt brodersind. Nordlands frimurere i 100 år, 1899 – 1999, Festskrift ved markeringen av 100-årsminnet om frimureriets innføring i Nordland. Utgitt av St. Johanneslogen Midnatsol, Refsum Bokbinderi Oslo, oktober 2000, ISBN 82-995768-0-6
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2009, Aktietrykkeriet i Trondhjem