St. Johanneslogen St. Michael til den gyldne Stjerne

St. Johanneslogen St. Michael til den gyldne Stjerne er en frimurerlosje i Den Norske Frimurerorden (St. Johannesloge nr. 42), som ble grunnlagt den 10. februar 1996 i MosjøenHelgeland i Nordland.

«Stiftsgården» i Fearnleys gate 16

Losjen deler lokaler med Helgeland Stewardsloge i den såkalte «Stiftsgården» i Fearnleys gate 16, Mosjøen. Den 17. september 2014 utvidet losjen sine lokaler med nytt hus, også kalt "Uthuset" etter et uthus som tidligere sto på tomta. Huset inneholder møterom for St. Johanneslogen, Stewardslogen og Helgekand Kapitel Broderforening.

Losjen er underlagt Trondhjems Provincialloge. Losjen er oppkalt etter erkeengelen Mikael, og dens device er «Rettferd – Enighet – Fred».

Mosjøen St. Johannes broderforening ble grunnlagt den 11. februar 1983. Den 12. februar 1993 ble den opphøyd til deputasjonslosje underlagt St. Johanneslogen Polarcirkelen. Den ble opphøyd til selvstendig losje den 10. februar 1996 etter beslutning av Den Norske Frimurerordens Stormester Ola Knutrud i det Høye Råds møte den 12. oktober 1995.

Siden 1994 har deputasjonslosjen og losjen utgitt medlemsbladet Nuda Veritas.

Ordførende Mestere rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Seniorkonsulent
Kåre Martinius Sivertsen
1934– 10. februar 1996 19. september 2006
2 Skipsfører
Thorstein Andreas Karstensen
1943– 19. september 2006 29. september 2012
3 Politiførstebetjent
Nils Erik Østerud
1947– 29. september 2012

Litteratur rediger

  • Redaktørene Ivar Kr. Sellæg og Kjell Krey Dagsloth: . . . i fuldt brodersind. Nordlands frimurere i 100 år, 1899 – 1999, Festskrift ved markeringen av 100-årsminnet om frimureriets innføring i Nordland. Utgitt av St. Johanneslogen Midnatsol, Refsum Bokbinderi Oslo, oktober 2000, ISBN 82-995768-0-6
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1996/97, Aktietrykkeriet i Trondhjem
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem