Helgeland Stewardsloge

Helgeland Stewardsloge er en frimurerlosje (Stewardsloge nr 11 av 2. orden) i Den Norske Frimurerorden.[1] Stewardslogen ble grunnlagt i MosjøenHelgeland i Nordland den 22. september 2016 og er underlagt Trondhjems Provincialloge.[1] Losjen arbeider etter VII ° i det svenske Frimurersystem.

«Stiftsgården» i Fearnleys gate 16

Helgeland kapitel broderforening ble grunnlagt i Mosjøen den 11. oktober 2000. Frem til 22. september 2016 var den et møtested for brødre av VII–X°. Etter opprettelsen av Stewardslogen har den blitt åpen for brødre av VIII–X°. Stewardslogen og broderforeningen deler lokaler med St. Johanneslogen St. Michael til den gyldne Stjerne i «Stiftsgården» i Fearleysgate 16 i Mosjøen.

Ordførende Mestere i Stewardslogen rediger

# Navn Innsatt Avgikk
1 Skipsfører
Thorstein Andreas Karstensen
(1943–)
22. september 2016

Ordførende Brødre i Broderforeningen rediger

# Navn Innsatt Avgikk
1 Skipsfører
Thorstein Andreas Karstensen
(1943–)
11. oktober 2000 30. mars 2005
2 Kjøpmann
Terje Arthur Baadstrand
(1953–)
30. mars 2005

Referanser rediger

  1. ^ a b Ny Stewardsloge innvies i Mosjøen 22. september, Den Norske Frimurerorden, 8. september 2016