Skytesport

sporter hvor man bruker skytevåpen for å treffe mål
(Omdirigert fra «Sportsskytter»)

Skytesport har historisk sett meget gamle røtter, i både sivil og militær sammenheng. Skytesport omfatter skyting med armbrøst, bue, hagle, pistol og rifle. Det skytes blant annet på pappskiver, leirduer, stålmål eller figurer av løpende vilt. Skytesport var med som øvelse under de første moderne olympiske lekene i 1896 i Athen. Sporten har siden vært med i alle sommer-OL unntatt 1904 og i 1924. Under Vinter-OL har skiskyting stått på OL-programmet siden 1960. Sporten er oppdelt i en rekke disipliner etter våpentype og avstand.

Skytesport i sin helhet er en av de største og mest populære idrettene, både i Norge og internasjonalt.

Introduksjon

rediger

Skytesporten er samlet sett en av de største og mest populære idrettene i Norge, og passer for de fleste uavhengig av alder og fysiske begrensninger. For eksempel er para-skyting tilrettelagt for funksjonshemmede.[1] Noen begynner med skyting allerede i 9-10 års alderen,[2] men det blir stadig vanligere å begynne med skyting som voksen. Aldersgrense for å kjøpe eget våpen varierer etter våpentype, men er stort sett 18 år for hagle og rifle og 21 år for håndvåpen (pistol og revolver). Noen skytegrener som f.eks. pistolskyting krever nybegynnerkurs før man kan begynne å konkurrere. Alle norske skytterorganisasjoner krever også en periode med aktivitet før man kan søke politiet om eget våpenkort.

De mange jegerne og sportsskytterne gjør at Norge ligger i verdenstoppen i våpentetthet med over 1,3 millioner lovlige skytevåpen fordelt på omtrent 500.000 registrerte sivile eiere, altså omtrent 30 skytevåpen per 100 innbygger.[3][4] Det er over 1000 skytebaner i Norge som drives av skyteklubber.[5][6] Grunneiere som bor utenfor tettbygde strøk har dessuten som regel mulighet til å drive sporadisk øvelseskyting på egen grunn med mindre lokale politivedtekter sier noe annet.

Hvordan begynne med skyting

rediger

Tillatelse til å kjøpe og inneha skytevåpen kan i Norge gis for godkjente våpentyper til bruk for jakt- eller konkurranseskyting. For konkurransevåpen må man være medlem i en skytterorganisasjon, mens for jaktvåpen må man ha jegerprøven. Som skytter kan man delta i konkurranser for å konkurrere med seg selv eller andre, møte opp på organiserte treninger eller drive egentrening for moro skyld.[2]

Hvem sporten passer for

rediger

Skyting er en sport som vektlegger konsentrasjon, presisjon og nøyaktighet, og hvor idrettsgleden består i å treffe målet. Man må også mestre stress fra konkurransenerver og eventuelle tilskuere. Skyting kan gi bedre konsentrasjon og humør[7][8] og har med gode resultater blitt tilbudt barn og unge med ADHD.[9][10][11] Skyting er en sosial idrett, og erfaring[12] og studier[13][14][15] har vist at de som driver med skyting, gjør det mye på grunn av det sosiale aspektet.

Sikkerhetsregler

rediger

Utdypende artikkel: Sikkerhetsregler for skytevåpen

Det er intenst fokus på sikkerhet for å unngå skader under bruk, og alle skytterorganisasjoner har derfor utarbeidet sikkerhetsregler for skytevåpen, som for eksempel at våpenet alltid må peke i en sikker retning. Med gode sikkerhetsrutiner er risikoen for ulykker med skytevåpen svært liten, og ulykker skjer som regel bare når flere sikkerhetsregler har blitt brutt.

Kostnadsnivå

rediger

Noe avhengig av skytegren og aktivitetsnivå er kostnaden med å drive med skyting sammenlignbar med mange andre idretter.[trenger referanse] Av startkostnader kommer kurs, innkjøp av våpen, våpenskap og annet tilleggsutstyr, mens av regelmessige driftskostnader kommer ammunisjon, reise, stevneavgifter og periodevis bytting av slitedeler (som f.eks. pipe) pga slitasje. I begynnelsen er det ofte mulig å låne klubbvåpen. Noen klubber har også åpne rekrutteringsdager hvor man kan prøve skyting ved at klubben sørger for utstyr.

Oppbevaring og transport av skytevåpen

rediger

For å unngå tyveri er det i Norge strenge regler for oppbevaring og transport av skytevåpen som alle våpeneiere må sette seg inn i. Våpenforskriften krever at skytevåpen eller en vital våpendel oppbevares i bebodd areal på eierens adresse i våpenskap som er FG-godkjent og at ammunisjon er forsvarlig nedlåst.[16] Ettersom skytebaner som regel ligger et stykke unna tettbebyggelse må det ofte påregnes en del reisetid til skytebanen. Under transport skal våpen være tomt for ammunisjon og under forsvarlig tilsyn.

For enklere reise innen EU kan man søke om europeisk våpenpass. Mange flyselskaper har også egne regler for pakking av våpen og ammunisjon.

Skytegrener

rediger

Baneskyting

rediger

Baneskyting er en samlebetegnelse på flere øvelser innen pistol og rifle hvor målet er å få så mange poeng som mulig ved å treffe en rund skyteskive så nær midten som mulig med sakte presisjonsild. Det er stort fokus på presisjon og nøyaktighet gjennom pusteteknikk, siktebilde og avtrekk.[trenger referanse] Faste og relativt lange skytetider gir utøverne god tid til å konsentrere seg for et perfekt skudd. Et eksempel på baneskyting er ISSF-disiplinene for rifle og pistol, men det er også mange andre nasjonale og internasjonale disipliner som kan klassifiseres som baneskyting. Skyteavstandene er typisk oppgitt i runde tall som for eksempel 10, 15, 25, 50, 100, 200 eller 300 meter avhengig av våpentype og disiplin. Det skytes fra permanente standplasser og med faste skyteprogram og avstander fra konkurranse til konkurranse. Som regel har deltakerne hver sin skyteskive og skyter på linje samtidig med andre skyttere. På grunn av det enkle formatet blir nybegynnere ofte anbefalt å starte med baneskyting for å lære seg grunnleggende skyteteknikk. Baneskyting er en del av de olympiske leker, og en betydelig treningmengde trengs for å bli dyktig.

Baneskyting med pistol

rediger

Baneskyting med rifle

rediger

Baneskyting med rifle kan vise til flere øvelser som går på faste baner og avstander, blant annet:

Feltskyting

rediger

Feltskyting kan vise til flere norske og nordiske øvelser skutt med pistol eller rifle.

Feltskyting med pistol

rediger

Feltskyting med rifle

rediger

Feltskyting med rifle kan vise til flere skyteøvelser:

 • Nordisk feltskyting med rifle med rifle arrangeres av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS), og foregår fra midlertidige standplasser i terrenget med varierende avstander. Feltskyting foregår stort sett i vinterhalvåret, men Norgesmesterskapet i feltskyting arrangeres på Landsskytterstevnet hvert år.
  • Minneskyting er en del av feltskytingen på Landsskytterstevnet, og skytes før den egentelige feltrunden starter.
 • Sveitsisk feltskyting med rifle arrangeres av det sveitsiske skytterforbundet etter felles sveitsisk regelverk. Det årlige mesterskapet har vært arrangert med felles regelverk siden 1899. Fra 1919 har feltskyting med pistol også vært en del av det sveitsiske feltskytemesterskapet.
 • NJFF jaktfelt handler om å skyte med rifle på ulike dyrefigurer med varierende avstander mellom ca. 40-200 meter, og i forskjellige skytestillinger. Arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Hurtigskyting

rediger

Hurtigpistol

rediger

Hurtigskyting med rifle

rediger

Leirdue

rediger

Leirdueskyting går ut på å forsøke å treffe en flyvende leirdue med haglgevær, som regel ved at leirduen kastes ut foran skytteren på skytterens egen kommando. Arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norges Skytterforbund (NSF).

Viltmål

rediger

Viltmålskyting kan referere til flere øvelser:

Dynamisk

rediger

Dynamisk sportsskyting er hurtigskytingskonkurranser som handler om å skyte på poenggivende skiver over kortest mulig tid med et våpen av en viss minstekraft, og skytteren må derfor alltid balansere hurtighet og presisjon. Dynamisk kan vise til:

Langhold

rediger

Langholdsskyting er en samlebetegnelse på skytedisipliner med så lange hold at beregning av ballistikk blir like viktig for treff som rene skyteferdigheter.

 • 500 m Unlimited (500 UNL) handler om gruppe- og poengskyting på 500 m, og arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Benkeskytterforbund (NBSF).
 • F-Class har mange likheter med tradisjonell baneskyting, bortsett fra at det utelukkende skytes på avstander mellom 300 og 1200 meter på skiver som er halvparten så store som til vanlig baneskyting. Arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Benkeskytterforbund (NBSF).
 • Presisjonsrifle går ut på presisjonskyting med rifle i varierte stillinger, både på kjente (KD) og ukjente avstander (UKD) fra 10–1000 m.

Benkeskyting

rediger

Benkeskyting handler om presisjonsskyting med rifle sittende fra benk med våpenet i anlegg både foran og bak, og det konkurreres i de to disiplinene gruppeskyting og poengskyting. Benkeskyting arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Benkeskytterforbund (NBSF).

Metallsilhuett

rediger

Metallsilhuettskyting går ut på å skyte på stålmål som skal forestille dyr på forskjellige avstander, og skytes både med luftpistol, svartkruttvåpen, moderne håndvåpen og moderne rifler. Arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norges Metallsilhuettforbund (NMF).

Western

rediger

Westernskyting eller «CAS» (Cowboy Action Shooting) er en hurtigskytingskonkurranse med pistoler, rifler og/ eller hagler i varierte løyper inspirert av «den gamle vesten». Øvelsene skal gjøres mot stålmål på kortest mulig tid med minuspoeng for bom, og arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Scandinavian Western Shooters (SWS). Deltakerne bruker cowboy-kallenavn og må kle seg ut passende til epoken.

Svartkrutt

rediger

Svartkruttskyting går ut på skyting med antikke våpen fra svartkruttperioden eller kopier av disse, og arrangeres i Norge av klubber tilsluttet Norsk Svartkruttunion (NSU).

Bowlingkjegleskyting

rediger

Bowlingkjegleskyting går ut på å skyte ned flest mulig bowlingkjegler på kortest mulig tid, og skytes vanligvis med pistol eller revolver. Noen ganger brukes stålmål eller elektroniske skiver istedenfor ekte bowlingkjegler.

Paraskyting

rediger

I paraskyting konkurrerer utøvere med funksjonsnedsettelse i rifle, pistol og hagle, og sporten organiseres internasjonalt av World Shooting Para Sport. Paraskyting for blinde og svaksynte kalles VI-skyting (fra engelsk «Visually Impaired»), og det brukes elektroniske sikter som gir lydsignal etter hvor man peker i blinken.

Konkurranseskyting med fabrikk- og tjenestevåpen

rediger

Konkurranseskyting med fabrikk- og tjenestevåpen refererer til et sett av skytegrener og klasser innenfor ulike grener hvor tillatte skytevåpen må typegodkjennes og modifikasjoner i svært liten grad er tillatt. Navnet refererer dermed til utstyrsbegrensningene og ikke selve skyteprogrammet i seg selv, og man kan finne fabrikk-klasser innenfor flere disipliner. Noen eksempler er:

Grener kombinert med fysisk idrett

rediger
 • Elgskiskyting er skiskyting på papirfigur av elg med grovkalibret rifle, og utøves i Finland. Elgskyting med løping er sommervarianten hvor skidelen er erstattet med løping.
 • IBU sommerskiskyting, sport som kombinerer skyting og rulleski (noen ganger skyting og løping).
 • ISSF Target Sprint
 • Militært patruljeløp er en konkurranse med langrenn, eventuelt fjellskikjøring, og rifleskyting. Sporten utøves vanligvis mellom landslag eller mellom lag fra ulike militære enheter, og regnes som en eldre forløper til moderne skiskyting.
 • Skifelt er feltskyting kombinert med langrenn, og arrangeres i Det frivillige Skyttervesen. Det skytes med grovkalibret rifle på feltfigurer i terrenget hvor bom gir tilleggstid. Øvelsen regnes som en nær forløper til moderne skiskyting. Det varierer fra stevne til stevne om det gås med fristil eller klassisk stil.
 • Skogsløp er løping i skog kombinert med skyting, og regnes som sommerutgaven av skifeltskyting i Det frivillige Skyttervesen (DFS). Løypelengde og skyteprogram varierer, men normalt er løypen mellom 2–3 km med 2-3 innlagte skytinger.
 • Orienteringsskyting (svensk orienteringsskytte) kombinerer skyting med orientering og arrangers blant annet i Danmark av Dansk Militært Idrætsforbund[17] og i Sverige.[18]
 • Pistollangrenn er skiskyting med pistol, og arrangeres blant annet i Norge av NROF og i Sverige av Svenska Pistolskytteförbundet.[19]
 • Skiskyting er skyting kombinert med langrenn, og arrangeres av klubber tilsluttet Norges Skiskytterforbund (NSSF). Sommerskiskyting er en variant som foregår med rulleski om sommeren.
 • Sykkelskyting (engelsk bike biathlon eller velo biathlon, russisk Велобиатлон) er en sport som kombinerer sykling (terreng eller landeveissykkel) og skyting med (pistol[20] eller rifle[21]).

Bueskyting

rediger

Utdypende artikkel: Bueskyting

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ – PARASKYTING ER TINGEN – Norges Skytterforbund
 2. ^ a b Bli Skytter – Norges Skytterforbund
 3. ^ Få har flere våpen enn nordmenn - NRK Hordaland - Lokale nyheter, TV og radio
 4. ^ 1,3 millioner sivile skytevåpen i Norge - VG
 5. ^ «NJFF Jakt Finn-din-skytebane.aspx». Arkivert fra originalen 16. september 2017. Besøkt 16. september 2017. 
 6. ^ DFS lanserer skytebaneguiden - dfs.no
 7. ^ «Skyting i skolen - dfs.no». Arkivert fra originalen 7. oktober 2017. Besøkt 6. oktober 2017. 
 8. ^ – Skyting bedrer konsentrasjonen – Norges Skytterforbund
 9. ^ Fikk stor oppmerksomhet - dfs.no
 10. ^ Skyting for mestring - Forskning - Institutt for lærerutdanning - NTNU
 11. ^ ADHD-barn skal skyte for å få betre konsentrasjon - NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio
 12. ^ Why more women are getting into shooting - BBC News
 13. ^ Keep It 'Fun and Social' When Introducing Newcomers to the Shooting Sports • NSSF
 14. ^ Study: Keep It 'Fun and Social' When Introducing Newcomers to Hunting and Shooting | Theodore Roosevelt Conservation Partnership
 15. ^ Keep It 'Fun and Social' When Introducing Newbies to Hunting and Shooting
 16. ^ Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) - Kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon - Lovdata
 17. ^ Idrætsforeningen Flyvestation Karup :: Biathlon / Orientering
 18. ^ Orienteringsskyting – enda en orienteringsgren? – Knut Edvard Helland
 19. ^ «Spring- och skidskytte - Svenska Pistolskytteförbundet». Arkivert fra originalen 3. september 2019. Besøkt 11. desember 2018. 
 20. ^ Biathlon goes for spin in Bike-n-Shoot event – The Denver Post
 21. ^ Velo Biathlon Combines Cycling and Rifles | Complex