Metallsilhuettskyting

Metallsilhuettstevne i Bloemfontein, Sør-Afrika, 2010.

Metallsilhuettskyting er en skytesport hvor man skyter på stålmål som skal forestille dyr på forskjellige avstander. I Norge administreres sporten av Norges Metallsilhuettforbund (NMF), som er internasjonalt tilknyttet International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU). Metallsilhuett skytes frihånd med grovkalibret rifle uten støtte ut til 500 meter, og med grovkalibret pistol fra liggende skytestilling ut til 200 meter. Konkurranser arrangeres også for luft og svartkruttvåpen.[1] Målene som brukes er utformet som værer, kalkuner, griser og høner, som er skalert og plassert på bestemte avstander.

HistorieRediger

Den første offisielle konkurransen i metallsilhuettskyting ble arrangert i 1948 i Mexico by i Mexico. I 1960 innførte man de nåværende skivene av høns, gris, kalkun og bukk. 1 1981 ble Norges Metallsilhuettforbund (NMF) stiftet, og Norge var det første landet som arrangerte europamesterskap på Løvenskioldbanen i 1986, noe som ble gjentatt i 1988. I 1993 ble NMF godkjent som skytterorganisasjon. Sporten organiseres internasjonalt av International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU).

FerdighetsklasserRediger

Skytterne deles inn i etter ferdighets i klasser, hvor «INT» (internasjonal) er rangert høyest, deretter «MAS» (master, kun for rifle), «A» og «B».

StevnerRediger

Et stevne består av 40, 60 eller 80 skudd. I et 40 skuddsstevne skytes det på 5 målgrupper i serier med fem skudd på 2 minutter for rifle og 2,5 minutter for pistol på fire kjente avstander. Det konkurreres i egne klasser for rifle og pistol, som igjen er inndelt i kategorier for luftvåpen, fin- og grovkaliber. Hver målgruppe må skytes fra venstre mot høyre, og i tilfelle bom må man gå videre til neste mål. Poeng telles for alle falne mål, man får altså ikke poeng for treff dersom skiven ikke faller. Ettersom det skytes på forskjellige avstander er det nødvendig med justering av siktene, noe som er med på å øke vanskelighetsgraden siden skytteren må ta høyde for kulens ballistikk. Metallsilhuett er kjent for å være en øvelse hvor det er vanskelig å oppnå maksimal poengsum.

SkiverRediger

 
Pappskiver i samme form og størrelse som stålmål brukt i metallsilhuettskyting.

Grovkaliber benytter skiver i fullskala størrelse, og er som regel laget av herdet stål med tykkelse mellom 9.5 mm til 12 mm (38 tomme til 12 tomme) av .

Finkaliber benytter fullskala skiver, samt skiver nedskalert til 12, 38, 15 og 110 (50 %, 37,5 %, 20 % og 10 %).[trenger referanse] Finkaliberskiver er som regel laget av herdet stål eller vanlig konstruksjonsstål[trenger referanse] med tykkelse mellom 5 mm til 6 mm (316 tomme til 14 tomme).

Luftvåpen benytter skiver nedskalerte til 15 eller 110, og er som regel laget av vanlig konstruksjonsstål med tykkelse 3 mm (18 tomme). Det finnes også skiver for luftvåpen i aluminium.

For å muliggjøre arrangering av stevner på skytebaner med begrenset avstand kan det benyttes reduserte figurer.[trenger referanse] Den reduserte figuren skal da dekke et vinkelmål som er proporsjonalt med endringen i avstand, altså samme antall milliradianer (mrad) eller bueminutt (moa) som den originale figuren.

Fullskala målstørrelser
Kylling Gris Kalkun Bukk
Bredde 330 mm 560 mm 480 mm 810 mm
Høyde 280 mm 360 mm 580 mm 690 mm

Skivene males eller sprayes mellom hver skyting, som oftest svart, hvit eller en annen farge som gir god kontrast mot bakgrunnen.[trenger referanse]

RifleRediger

Det er fem internasjonale rifleøvelser.[2] Det er meget strenge krav til mål og vekt på utstyret.

SkytestillingerRediger

Metallsilhuettskyting med rifle skytes som hovedregel stående på frihånd uten støtte, hvilket vil si at det ikke er tillatt med bruk av kunstige støtter eller at våpenet berører bakken, bruk av spesielle hansker, jakker, stropper og lignende, eller å støtte armene mot resten av kroppen. Et unntak fra frihåndsskyting er konkurranser for svartkruttrifler, hvor enkelte konkurranser tillater skytestokk.

AvstanderRediger

Grovkalibret rifle skytes vanligvis på avstander mellom 200 m til 500 m. Finkalibret rifle skytes vanligvis på avstander mellom 40 m til 100 m. Finkalibret rifle skytes vanligvis på avstander mellom 20 m til 45 m.

Avstander for rifle
Våpen Høne Gris Kalkun Vær Skala
Grovkalibret rifle 200 m 300 m 385 m 500 m Fullskala
Finkalibret rifle 40 m 60 m 77 m 100 m 15

SikterRediger

Siktemidler på rifler i metallsilhuettskyting er som regel kikkertsikte. Det er viktig at siktet kan justeres slik at man kan kompensere for kulefall på lengre avstander, og det er da vanligst med et enkelt retikkel og utvendig justerbare ratt fremfor retikkel med streker. Parallaksejustering er også viktig. Det er ekstra viktig at siktet har lav vekt dersom man skal konkurrere i en klasse med vektbegrensning. Eksempler på vanlige forstørrelser er 6-18x, 6,5-20x eller 6-24x. Toppskyttere bruker gjerne kikkerter med fast forstørrelse på 24-ganger eller mer, men for nybegynnere kan så høy forstørrelse være en utfordring. Stort synsfelt er en stor fordel for å unngå å skyte på feil skive, samt at skytestillingen i metallsilhuett ofte kan bli ustødig.

Internasjonale øvelserRediger

IMSSU Silhouette Rifle
Norsk navn grovrifle silhuett. Må være innenfor oppgitt mål og vektbegrensning, men kan ellers bygges slik man ønsker. Minimum 6 mm kulediameter. Maksimal vekt er 4,6 kg inkludert siktemidler. Både åpne sikter og optiske sikter er tillatt. Kikkertsikter kan monteres maksimalt 50 mm over glidekassen målt mellom toppen av glidekassen til undersiden av mellomrøret, og det er ikke tillatt å kante siktet i montasjen. Maksimal pipelengde er 75 cm. Grovrifle silhuett skytes stående.
IMSSU Hunting Rifle
Norsk navn grovrifle produksjon. Våpenmodellen må være allment tilgjengelig . Maksimal vekt på våpen er 4,2 kg (inkludert kikkert og et tomt magasin). Minimum 6 mm kulediameter. Både åpne sikter og optiske sikter er tillatt. Kikkertsikter kan monteres maksimalt 38 mm over glidekassen målt mellom toppen av glidekassen til undersiden av mellomrøret, og her er det tillatt å kante siktet i montasjen. Avtrekket må ha en vekt på minst 900 gram og må ha en fungerende sikring. Munningsbrems er ikke tillatt. Maksimal pipelengde er 66 cm. Grovrifle produksjon skytes stående.
IMSSU Silhouette Rifle Small Bore
Norsk navn finrifle silhuett. Samme begrensninger som for grov silhuettrifle, som for eksempel maksimal vekt 4,6 kg, bortsett fra at det bare kan benyttes en av patronene .22 Short, .22 Long eller .22 Long Rifle. Eksempler på populære våpen er Anschütz-sylinderlåsrifler eller Anschütz 1827 Fortner.
IMSSU Hunting Rifle Small Bore
Norsk navn finrifle produksjon. Samme begrensninger som for grovrifle produksjon, bortsett fra at maksimal våpenvekt er 3.855 kg og at det kun kan benyttes patronene .22 Short, .22 Long eller .22 Long Rifle.

Nasjonale øvelserRediger

Grovrifle
Kaliber med minimum 6 mm kulediameter. Fri våpenvekt.[trenger referanse] Grovrifle skytes stående, og skytes som to separate øvelser for «åpne sikter» og «optikk».
Grovrifle fri
Samme begrensninger som for nasjonal grovrifle, bortsett fra at maksimal kulediameter er 10 mm. I tillegg er lyddemper tillatt. Fri skytestilling, i motsetning til vanlig nasjonal grovrifle som skytes stående.
Finrifle fri
Optiske sikter er tillatt og det er fri vekt på våpenet, men kompensator er ikke tillatt. Fri skytestilling. Tillatte patroner er .22 Short, .22 Long eller .22 Long Rifle.

Vanlige patronerRediger

Viktige betraktninger for valg av kaliber er å finne en balanse mellom lite rekyl og nok bevegelsesmengde til å velte de tunge stålmålene, hvilket særlig kan være en utfordring med bukken på 500 meter. Bevegelsesmengden til en patron kan regnes ut ved å gange kulevekt med hastighet, for eksempel vil bevegelsesmengden til en 7 gram kule i 300 m/s være lik 71000·300=2.1 newtonsekund. I grovrifle kreves det vanligvis kaliber med minimum 6 mm kulediameter. Noen vanlige riflepatroner i metallsilhuett er blant annet .243 Winchester, 6mm Remington, 6mm BR, .260 Remington, 6,5 mm Creedmoor, 6,5×55 mm, 6,5x47, 6.5 TCU, .270 Winchester, 7mm-08 Remington, 7mm BR Remington, 7mm TCU, 7x57mm, .30 TC, .308 Winchester, og .30-06 Springfield. Dette er patroner som også brukes til blant annet jakt på hjortedyr, bane- og benkeskyting. Enkelte forbund eller øvelser[bør utdypes][trenger referanse] har regler om at man bare kan benytte patroner som er allment tilgjengelige, altså ingen villkattpatroner. I det amerikanske NRA-mesterskapet i silhuettrifle i 2014 var .260 Rem den mest brukte patronen.[3]

HåndvåpenRediger

 
Metallsilhuettstevne i Brasil, 2008.

Metallsilhuettpistol skytes fra 25 til 200 meter. Eksempler på kjente metallsilhuettpistoler er Thompson Contender og Tanfoglio Thor (begge knekkmekanisme), og Remington XP-100 (sylinderlås).

SkytestillingerRediger

Skytestilling med håndvåpen kan enten være «fri» eller «stående».

  • I fri skytestilling er det ikke tillatt med kunstig støtte, og våpenet kan bare støttes mot skytterens kropp og bekledning. For metallsilhuettskyting med pistol er «Creedmore»-stillingen (liggende på ryggen) en vanlig stilling. Andre vanlige stillinger er «dead frog» og «sidewinder».
  • I stående skytestilling kan man skyte med en eller to hender på valgfri måte så lenge skytestillingen er trygg. Det er ikke tillatt å støtte armene mot resten av kroppen, og det er dermed kun tillatt med frihåndsskyting.

Håndvåpen (pistol og revolver) skytes det som regel med fri skytestilling, men det er ikke tillatt med bruk av kunstige støtter eller at våpenet berører bakken. Det er ikke tillatt å bruke spesielle hansker, jakker, reimer, stropper og lignende. I praksis skyter de fleste liggende i såkalt «Creedmore»-stilling, som vil si at man ligger på ryggen med bøyde knær og støtter våpenet mot leggen, mens hånden som holder våpenet hviler mot låret. Føttene er plantet noe bredt (cirka skulderbredde) og knærne møtes, slik at bena former et triangel. Et tredje støttepunkt oppnås ved at albuen hviler mot bakken. Den andre hånden brukes for å støtte hodet slik at man ligger behagelig og kan sikte. «Sidewinder» skiller seg ved at man legger begge knærne over mot ene siden, og støtter våpenet mot utsiden av låret/kneet. «Dead frog»-varianten skiller seg ut ved at man skrever med bena og støtter våpenet mot innsiden av kneet/låret.

Stående skytestillinger er «tacogrep» (engelsk taco hold) en populær variant hvor man holder pistolen bare omtrent 70-90 cm foran øyet, og støtter med svak hånd rundt pipen som om man holder en taco. «Omvendt taco» (engelsk reverse taco hold) er samme stilling bortsett fra at svakhånd holdes opp ned som om man drikker fra en flaske. Med taco og omvendt taco har man så kort øyeavstand at man kan bruke et vanlig kikkertsikte beregnet på rifle. Weaver eller isosceles brukes også av noen, og da blir avstanden mellom øye og sikte gjerne rundt 400 mm slik at man eventuelt må bruke et spesielt kikkertsikte med lang øyeavstand. Ettersom det skytes på avstander fra 50 til 200 meter er det viktig med justerbar parallakse.

AvstanderRediger

Avstander for håndvåpen (pistol og revolver)
Våpen Høne Gris Kalkun Vær Skala
Grovkaliber 50 m 100 m 150 m 200 m Fullskala
Finkaliber 25 m 50 m 75 m 100 m 38
Halvskala 50 m 100 m 150 m 200 m 12
Femtedelsskiver 50 m 100 m 150 m 200 m 15

SikterRediger

Jernsikter brukes i de fleste pistoløvelsene i metallsilhuett, og det er da vanligst å bruke åpne sikter med solskygge. Det er også egne øvelser for pistoler med kikkertsikte. Kikkertsikter for metallsilhuettpistol har lang øyeavstand, og har gjerne forstørrelse et sted mellom 2,5 og 8 ganger. Stort synsfelt er viktig for å unngå å skyte på feil figur. Presisjonsmessig er det en stor fordel med langt løp i silhuettpistoløvelsene som skytes med åpne sikter grunnet lengre siktelinje, samt en sikkerhetsmessig stor fordel om man skyter liggende på rygg. Korn og skur er egnet for skyting på rygg eller stående, mens dioptersikte kan fungere for skyting på magen. Skyting på magen blir imidlertid ofte ustødig.

Internasjonale øvelserRediger

De internasjonale grovpistoløvelsene er:

IMSSU Unlimited
Norsk navn fri II. Pistoler og revolvere med løpslengde og sikteradius inntil 381 mm og maksimal vekt 2041 gram med ett tomt magasin satt i. Sikteradiusen måles fra baksiden av siktebladet til det høyeste punktet på forsiktet. Totallengden på våpenet kan maksimalt være 635 mm. Kulediameteren må være minst 6 mm. Fri skytestilling, de fleste skyter liggende. Det skytes bare med jernsikter, som regel åpne sikter, men diopter er også tillatt. Munningsbrems er ikke tillatt. Revolvere er mindre vanlig grunnet høyere vanskelighetsgrad. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er XP-100, Contender, Loppo og Jalonen.
IMSSU Production
Norsk navn produksjon. Våpenmodellen må være allment tilgjengelig, og modifiseringer er i utgangspunktet ikke tillatt. Løpslengde inntil 273 mm, sikteradius inntil 342 mm og maksimal vekt 1814 gram med ett tomt magasin satt i. Totallengden på våpenet kan maksimalt være 406 mm for pistoler og 457 mm for revolvere. Det er bare tillatt med åpne sikter, altså ikke diopter. Munningsbrems er ikke tillatt. Regelboken har et utfyllende regelverk for blant annet tillatte modifikasjoner og godkjente grepsfasonger. Fri skytestilling, de fleste skyter liggende. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er Contender, Loppo og Jalonen.
IMSSU Standing
Norsk navn stående. Samme tekniske reglement som produksjon, bortsett fra at øvelsen skytes stående. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er Contender, Loppo og Jalonen.
IMSSU Revolver
Norsk navn revolver. Bare revolere, ellers med samme begrensninger som produksjon. Fri skytestilling, de fleste skyter liggende. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er Freedom Arms, S&W, Ruger Single Six og Ruger Super Blackhawk.

De internasjonale finpistoløvelsene er:

  • IMSSU Unlimited Small Bore, norsk navn fri II, fin.
  • IMSSU Production Small Bore, norsk navn produksjon, fin. Anschutz Exemplar er eksempel på et populært våpen til denne øvelsen.[trenger referanse]
  • IMSSU Standing Small Bore, norsk navn stående produksjon, fin.
  • IMSSU Revolver Small Bore, norsk navn revolver, fin.

De internasjonale finpistoløvelsene følger samme regler som de internasjonale grovpistoløvelsene, bortsett fra at det bare kan benyttes ammunisjon i kaliber .22 Short, .22 Long eller .22 Long Rifle, at skyteavstanden er halvert, og at diopter er tillatt i stående produksjon.

Nasjonale øvelserRediger

Fri 1
Pistoler og revolvere som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene til grovkalibrede produksjonsvåpen. I tillegg er det tillatt med optiske sikter og vekt inntil 2041 gram inkludert kikkertsikte og montasje. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er Contender, Loppo og Jalonen.
Fri 2, half size
Pistoler eller revolvere som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene til den internasjonale øvelsen Fri 2. I tillegg er det tillatt med optiske sikter og vekt inntil 2041 gram eksklusive kikkertsikte og kikkertmontasje. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er XP-100, Contender, Loppo og Jalonen.
Junior
Forbeholdt produksjonsvåpen i .22 LR og utøvere som er 18 år eller yngre. Samme tekniske krav som den internasjonale øvelsen «fin produksjon».
Konvensjonell
Pistoler og revolvere som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene til grovkalibrede produksjonsvåpen. Sylinderlås er ikke tillatt. Populære våpen inkluderer for eksempel Thompson Center Contender og våpen med lignende mekanismer. «Konvensjonell» er en nordisk øvelse. Det er bare tillatt med jernsikter, og maksimal vekt er 2041 gram inkludert kikkertsikte og montasje. Eksempler på populære våpen til denne øvelsen er Contender og revolvere som Freedom Arms, S&W og Ruger Super Blackhawk.

Vanlige patronerRediger

I metallsilhuettpistoler med knekkmekanisme eller sylinderlås er det vanlig å benytte riflepatroner. Det er viktig å benytte en tung nok kule som beholder nok hastighet til å velte stålmålene pålitelig, hvilket særlig kan være en utfordring med bukken på 200 meter som veier over 20 kg. Den minste patronen som ansees som pålitelig for dette formålet er .357 Magnum, men da gitt at man bruker tunge kuler på minst 12 eller 13 gram. For riflepatroner ansees patroner med kulediameter 6 mm eller større og kulevekt 6,5 gram eller tyngre å være nok til å velte bukken pålitelig. Derimot ansees de fleste patroner for 5,6 mm-kaliber (for eksempel 5,56 × 45 mm NATO/.223 Remington) å ikke ha høy nok kulevekt for å velte bukken, og kan dessuten skade de nære stålmålene på grunn av mye høyere hastighet. Noen eksempler på vanlige metallsihuett-patroner er:

FeltøvelserRediger

Feltpistol (engelsk fieldpistol) er en egen metallsilhuettgren for kortløpede våpen som ikke har presisjonen som kreves for å skyte på de lange avstandene som vanligvis skytes i metallsilhuett. Feltpistol skytes i en kategori for jernsikter og en for optiske sikter (kikkertsikte), og skytes kun stående. Avstandene er det skytes på de fire avstandene 25 m, 50 m, 75 m og 100 m.

AvstanderRediger

Avstander for feltøvelser
Våpen Høne Gris Kalkun Vær Skala
Feltpistol/ feltrifle 25 m 50 m 75 m 100 m 12

Internasjonale øvelserRediger

Produksjon alle sikter
Pistoler og revolvere godkjent for Production, med tilleggskrav om at patronen som benyttes ikke er lengre enn 35.64 mm. Optiske sitker er tillatt.
Produksjon
Samme som «Produksjon alle sikter», men skytes kun med åpne sikter (diopter er ikke tillatt).

Nasjonale øvelserRediger

Feltrevolver er, i likhet med den internasjonale øvelsen feltpistol, en øvelse for kortere håndvåpen som ikke er egnet for skyting på de lange avstandene som vanligvis sees i metallsilhuett.

Feltrevolver
Revolvere med maksimal løpslengde på 215,9 mm og patron med hylselengde tilsvarende .357 Magnum eller 44. Magnum. Revolveren kan være kamret for en lengre patron, men denne kan ikke benyttes under konkurranse. Det er mulig å delta med alle våpen tillatt i NSF-klassen revolverfelt, men da er det ikke tillatt å benytte overbygde sikter. Dersom man deltar med våpen tillatt i de øvrige revolverøvelsene i NMF er overbygde sikter tillatt, men andre modifikasjoner er ikke tillatt.

LuftvåpenRediger

 
En Benelli Kite pneumatisk luftpistol.

Luftpistol skytes vanligvis på avstandene 10 m, 12,5 m, 15 m og 18 m, mens feltskyting med luftpistol skytes ut til 33 m. Luftpistol skytes vanligvis mot stålskiver i 110 skala.

Luftvåpenøvelsene i metallsilhuett kan skytes med luftvåpen i kaliber 4,5 mm eller 5,6 mm,[trenger referanse] hvor bare sistnevnte er registreringspliktig i henhold til norsk lov.[trenger referanse]

AvstanderRediger

Avstander for luftvåpen (luftgevær og -pistol)
Våpen Høne Gris Kalkun Vær Skala
Luftrifle 20 m 30 m 36 m 45 m 110
Luftpistol 9,14 m 11,43 m 13,71 m 16,45 m 110
Luftpistol, felt 18,28 m 22,84 m 27,42 m 32,9 m 15

LuftpistolRediger

Luftpistoler som tilfredsstiller Norges Skytterforbund sine krav til luftpistol kan benyttes i nasjonale konkurranser for metallsilhuett.[trenger referanse]

LuftgeværRediger

 
Tre stempeldrevne luftgeværer med pumpemekanisme.

Luftrifler for metallsilhuett kan drives av gass (f.eks. propan), trykkluft eller CO2. Alle øvelsene har fri vekt, og både jernsikter og optiske sikter kan benyttes.[trenger referanse] De nasjonale luftrifleøvelsene er:

Luftrifle silhuett
Stående stilling.
Luftrifle fri
Tillatt med liggende skytestilling.
Luftrifle junior
Tillatt med myk støtte og liggende skytestilling.

Annet utstyrRediger

Hørselvern og vernebriller er påbudt.[trenger referanse] Feltteleskop (typisk 15 til 40-ganger forstørrelse) og eventuelt håndkikkerter brukes som regel av en person som hjelper skytteren for å se treff og gi tilbakemelding til skytteren. Hansker brukes i utgangspunktet kun i kjølig vær.

Mange skyttere foretrekker å ha sitt egen stoppeklokke for å vise nedtelling av gjenværende skytetid. For å lette siktejustering har mange med seg en notatblokk eller lignende for å gi et overblikk over relevant ballistikk. Eventuelt verktøy som trengs for å justere siktene bør tas med. Albuebeskyttere brukes for å redusere belastningen på albuene både fra underlaget og rekylen fra våpenet. Et belte brukes ofte for å holde ammunisjonen. Leggbeskytter brukes vanligvis, særlig for revolverskyttere på grunn av sylinderblåsten. En transportkasse med plass til våpenet og alt nødvendig utstyr kan være en hendig måte å transportere våpenet fra stasjon til stasjon på skytebanen. Det er vanlig å bruke liggeunderlag til liggende skyting, og reglene tillater at dette er inntil 25 mm tykt.

I utgangspunktet skal det brukes vanlige dagligdagse klær tilpasset etter klimaet og temperatur. Klær som for eksempel tynne skytevester til hagleskyting (uten armer) er tillatt. Skytejakker av skinn og annen unødvendig tung eller stiv bekledning som kan gi kunstig støtte, polstring eller stivhet eller gjør at man mister bevegeligheten er ikke tillatt under skyting. I enkelte konkurranser hvor det skytes med svarkrutt må man bruke tidsriktig bekledning.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger