Jegerprøven

teoretisk prøve og praktisk kurs som er obligatorisk for alle som skal jakte på vilt i Norge

Jegerprøven er en obligatorisk prøve som alle som skal jaktevilt i Norge må ha bestått før de kan begynne å jakte. Jegerprøven består av en teoretisk prøve og et praktisk kurs. Den teoretiske prøven er av typen flervalgsoppgave, og består av femti spørsmål hvorav førti må være korrekt besvart for å bestå prøven. Kurset består av 30 timer med nødvendig opplæring for å bestå testen, i de 30 timene skal man ha en skytetest som i de fleste områder går ut på 15 rifleskudd og 25 hagleskudd, resultatet har ikke noe å si. Aldersgrensen for å kunne ta jegerprøven er kalenderåret en fyller 14 år.[1] Jegere som skal jakte storvilt med rifle, må i tillegg bestå skyteprøve for storviltjegere.

Obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere ble innført i Norge fra 1. april 1986. Prøven ble innført for at de som jakter vilt i Norge, skal ha et visst kunnskapsgrunnlag før de starter jakt, og for å skape en sunn holdning blant jegerne. Jegerprøven tar for seg temaer som jakt og vilt, jegeransvar, human jakt, viltkjennskap, sikkerhetsregler for skytevåpen, fangstmetoder og bruk av jakthunder.

Ni kurstemaer rediger

Kurset som leder opp til selve jegerprøven består av ni samlinger med ulike temaer:[2][3]

 1. Jakt og holdninger (obligatorisk oppmøte)
 2. Våpen og våpenlovgivningen (obligatorisk oppmøte)
 3. Human og sikker jakt i praksis (obligatorisk oppmøte)
 4. Skyting med hagle og rifle (obligatorisk oppmøte)
 5. Artskunnskap (kan gjennomføres nettbasert)
 6. Lover og forskrifter (kan gjennomføres nettbasert)
 7. Jaktformer (kan gjennomføres nettbasert)
 8. Ettersøk av skadet vilt (kan gjennomføres nettbasert)
 9. Håndtering av felt vilt (kan gjennomføres nettbasert)

Til sammen er kurset på 30 timer. Det er adgang til å ta to av de fem siste samlingene som nettbasert kurs, forutsatt at kandidaten kan dokumentere overfor instruktøren at nettlæringen er gjennomført og bestått..[2]

Litteratur rediger

Referanser rediger

 1. ^ «Jegerprøve og opplæringsjakt». Miljødirektoratet. Arkivert fra originalen 16. mai 2017. Besøkt 29. april 2017. 
 2. ^ a b Miljødirektoratet. «Jegerprøvekurs». Arkivert fra originalen 10. mai 2019. Besøkt 5. april 2019. «Kandidaten kan ha fravær på inntil to samlinger, forutsatt at det leveres dokumentasjon til instruktøren på bestått test fra e-læringa for denne samlinga. | Det er kun tillatt med fravær fra samling 5-9, da samling 1-4 har obligatorisk oppmøte på kurs.» 
 3. ^ Miljødirektoratet. «Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. mars 2019. Besøkt 5. april 2019. «Fastsatt av Miljødirektoratet 1. april 2017.» 

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata