Våpenskap

Oppbevaringsskap for skytevåpen

Et våpenskap er en sikkerhetsskap for oppbevaring av et eller flere skytevåpen og/ eller ammunisjon. Oppbevaring i godkjent våpenskap er påbudt i mange land, og har til hensikt å hindre uautoriserte eller uskikkede personer tilgang, som for eksempel barn eller tyver.

Eksempel på typiske våpenskap (åpent og lukket).

De enkleste våpenskapene er ofte konstruert med dør og vegger av stål, og fås med et sett av to nøkler som er unike for skapet. Mer avanserte våpenskap kan gjerne ha tykkere stålvegger og ekstra funksjoner som kodelås, alarmtilkobling, innvendig belysning, hygrometer og temperatursensor for å måle duggpunkt, og elektrisk varmeelement for å hindre fukt.

NorgeRediger

Oppbevaring i godkjent våpenskap er påbudt i Norge.[1] Tidligere måtte man bare ha våpenskap etter et visst antall våpen,[trenger referanse] men i våpenforskriften fra 1. juli 2009 kom det krav om at alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller vital del av våpenet, må oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.[2] Våpeneiere ble gitt en frist på ett år til å kjøpe våpenskap.[3] Nøkkelen til våpenskapet skal oppbevares slik at den er utilgjengelig for uvedkommende. Ammunisjon må ifølge norsk lovverk også lagres låst, for eksempel i selve våpenskapet eller annet låst skap, skuff eller lignende. Innbruddstester og sertifisering må gjennomføres for at et våpenskap skal oppnå FG-godkjenning. Unik nøkkel er også krav for å oppnå FG-godkjenning.

Det er i dag krav om at alle nye FG-godkjente skap må ha FG-godkjenningsplate eller -merke inne i skapet. Ikke alle eldre FG-godkjente skap har slike kjennemerker, og eieren må da på annen måte kunne dokumentere at skapet er godkjent for oppbevaring av våpen. Eldre FG-godkjente skap kjøpt før 1. juli 1978 kan også være av typene liste-1 eller liste-2 skap.[4][5] Våpen kan alternativt oppbevares i annen type FG-godkjent oppbevaringsskap som overgår kravene til FG-godkjente våpenskap (for eksempel enkelte typer verdiskap eller sikkerhetsskap).[trenger referanse]

Sikkerhetsskap godkjent etter Norsk Standard NS-5089, INSTA-610 eller NS-EN-1143-1 kan også godkjennes som våpenskap.[6][trenger referanse]

Vekt og forankringRediger

På mange våpenskap kan døren tas av når våpenskapet er åpent for enklere transport.

Til privat bruk må våpenskap boltes fast etter produsentens anvisninger dersom egenvekten til skapet er under 150 kg (tidligere var vektegrensen minimum 300 kg). Som for andre FG-godkjente sikkerhetsskap kan egenvekten til våpenskap som veier under 150 kg bare økes gjennom oppbevaring av lodd på skapets innside, med for eksempel blylodd eller andre lodd. Vekten til våpen og ammunisjon som oppbevares i skapet telles således ikke med i egenvekten til våpenskapet. Våpenskap som brukes til næringsliv må boltes fast uansett egenvekt.[7]

Monteringshull finnes ofte på baksiden og/eller undersiden av våpenskapet. Eventuelle monteringshull som er til overs brukes i noen tilfeller for lavspent innføring av strøm til belysning eller oppvarming (f.eks. 12 V). For at FG-typegodkjenningen skal være gyldig kan kun eksisterende monteringshull benyttes. Borres det nye hull i skapet gjelder altså ikke FG-godkjenningen lenger.

Fuktighet og rustRediger

Skytevåpen kan bli utsatt for rust dersom det oppstår kondens i våpenskapet. Kondens kan oppstå ved en kombinasjon av høy luftfuktighet og at våpenskapet er kaldt i forhold til luften i rommet. Våpenskap er ofte montert mot en kjølig vegg av mur eller betong, og særlig på sommerstid kan det oppstå fuktig luft i en kjølig kjeller. For å unngå kondens i våpenskapet kan enten temperaturen inne i skapet økes (ved hjelp av et varmeelement) eller duggpunktet i omgivelsesluften heves ved at rommet som våpenskapet står i avfuktes (ved hjelp av aktiv luftavfukter, et elektrisk apparat). Våpen bør ikke lagres i rom med over 55% relativ luftfuktighet. Ideelt sett bør luftfuktigheten være under 45%. Ammunisjon bør heller ikke oppbevares fuktig siden våt ammunisjon kan føre til funksjoneringsfeil. Ammunisjon bør derfor ideelt sett oppbevares i lufttette kasser.

FarerRediger

Våpenskap er ofte høye og tunge, og det er en viss fare for at de kan tippe over, spesielt når døren er åpen (den tyngste delen av våpenskap er ofte selve døren). Solid fastbolting til vegg og/eller gulv kan hindre dette.

Våpenskap kan være farlige for små barn som kan komme inn i skapet og låse seg inne, hvilket kan føre til død på grunn av mangel på oksygen. For å minske denne faren bør våpenskap alltid være lukket og låst når de ikke er under tilsyn.

ReferanserRediger