Sikkerhetskontroll (luftfart)

Sikkerhetskontroll er innen luftfart en kontroll som gjennomføres i lufthavner gjennom tekniske eller andre metoder for å identifisere og/eller avdekke forbudte handlinger. Formålet er å garantere sikkerheten for passasjerer og mannskaper om bord i luftfartøyer.

Sikkerhetskontroll i Nürnbergs lufthavn i Tyskland.

Sikkerhetskontroll omfatter ikke grensekontroll (inn- og utreisekontroll), som håndhever toll-, immigrasjons- og folkehelseregelverk. I stedet fokuserer sikkerhetskontrollen på selve reisen, for å hindre anslag mot luftfarten.[1] Det gjennomføres tradisjonelt ingen pass- eller ID-kontroll, men passasjerene må normalt fremvise boardingkort.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger