Flyreise med skytevåpen og ammunisjon

Flyreise med skytevåpen og ammunisjon innebærer en rekke lover, regler og praksiser som reisende med skytevåpen eller ammunisjon må følge og bør være kjent med før de reiser. De viktigste reglene er fastsatt av Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA), men det finnes en rekke lokale variasjoner mellom ulike flyselskaper og lokale lover, som noen ganger kommer i konflikt med hverandre.[trenger referanse]

Hardcase-koffert (som på bildet) kreves i mange tilfeller for transport av skytevåpen og/eller ammunisjon.

IATA-reglene for transport av skytevåpen spesifiserer at skytevåpenet må være tomt for ammunisjon under transport, må være låst i en hard koffert pakket separat fra ammunisjon, og må transporteres som innsjekket bagasje (altså ikke håndbagasje). Ammunisjon må også pakkes i en hard koffert separat fra skytevåpenet, og det kan maksimalt transporteres 5 kg ammunisjon per passasjer.

De fleste typer ammunisjon til skytevåpen ansees som svært lite eksplosivt, og dermed trygt for lufttransport. Ammunisjon med eksploderende eller brennende prosjektiler er derimot ikke tillatt å transportere.[1] De forente nasjoner sine klassifikasjonssystemer UN Division og UN Number kategoriserer eksplosive materialer i henhold til brennhastighet og mengden eksplosiver, og FN har i denne sammenheng etablert et kategoriseringssystem spesielt for ammunisjon til skytevåpen. Disse systemene brukes sammen for å definere trygge mengder ammunisjon som kan fraktes ved ulike transportformer, inkludert sivile rutefly.

IATA-regler for ruteflygingRediger

Uttrykkene Div. 1.4 S, FN-0012 og FN-0014 betegner kategorier av ammunisjon som den IATA tillatelse at det fraktes på rutefly. Dette innebærer at hver passasjer kan ta med seg inntil 5 kg patroner i innsjekket bagasje, gitt at disse er av kaliber mindre enn 19.1 mm.

Den IATA publisert minimumskravet for et flyselskap for transport av farlig gods i en tabell, der ammunisjon av følgende naturen kan bare gjennomføres i henhold til følgende tillatelser og godkjenninger:  

 Ammunition (cartridges for weapons), securely packaged (in Div. 1.4S, UN 0012 or UN 0014 only), in quantities not exceeding 5 kg (11 lb) gross weight per person for that person's own use, excluding ammunition with explosive or incendiary projectiles. Allowances for more than one passenger must not be combined into one or more packages.

  • Permitted in carry on baggage: NO
  • Permitted in or as checked baggage: YES
  • Permitted on one's person: NO
  • The approval of the operator(s) is required: YES
  • The pilot in command must be informed of the location: NO

 

Pakking av ammunisjon og generell brannsikkerhetRediger

Ammunisjon til skytevåpen ansees generelt å utgjøre liten fare i tilfelle brann. Patronen vil ofte sprenge dersom den blir utsatt for ekstrem varme, men kulen vil få liten hastighet og ikke gå særlig langt. Klær til brannfolk vil generelt være tilstrekkelig for å stoppe fragmenter.[2]

Imidlertid kan det oppstå farlige trykk dersom en patron blir lagret inni en lufttett metallbeholder under brann.[3] Av denne grunnen anbefales det generelt at ammunisjonen transporteres i originale pappesker eller spesielle plastbokser beregnet for sikker transport.

AmmunisjonskategorierRediger

 
Ammunisjonsboks merket med UN Division 1.4 S og UN Number 0012.

UN DivisionRediger

De fleste typer sivil ammunisjon til skytevåpen er klassifisert som UN Division 1.4S. Tallene 1.4 viser til en kategori i FN sitt klassifiseringssystem for frakt av eksplosive varer med lav fare for eksplosjoner, mens bokstaven S refererer til at emballasjen er laget på en slik måte at de ikke skal hindre nærvær av brannmenn. Divisjon 1.4S refereres til av IATA som følger:[4]

Division 1.4S

 Articles and substances that present no significant hazard. This division comprises articles and substances, which present only a small hazard in the event of ignition or initiation during transport. The effects are largely confined to the package and no projection of fragments of appreciable size or range is to be expected. An external fire must not cause virtually instantaneous explosion of almost the entire contents of the package. 

 Note: Articles and substances in this division are placed in Compatibility Group S when they are so packed or designed that any hazardous effects arising from accidental functioning are confined within the package unless the package has been degraded by fire, in which case all blast or projection effects are limited to the extent that they do not significantly hinder fire-fighting or other emergency response efforts in the immediate vicinity of the package. 

UN NumbersRediger

FN har kategorisert nær alle former for farlig gods, og kategoriene for eksplosive stoffer er oppført mellom tallene 0001 til 1000 i listen over UN Numbers. De mest relevante FN-tallene for transport av sivil ammunisjon er UN-0012 og UN-0014:

United Nations UN-0012
UN-0012 definerer en kategori for senter- og randtente patroner med krutt, tennhette og inerte, solide prosjektiler med kaliber mindre enn 19.1 mm. Kategorien inkludererpatroner for pistol, revolver, rifle og hagle.
United Nations UN 0014
UN-0014 definerer kategorien løspatroner til skytevåpen.

Lokale avvik fra IATA-reglerRediger

Lokale lover og regler kan avvike fra IATA-reglene ved å forby enkelte typer våpen eller ha spesielle regler for transport. Ulike lokale regler kommer noen ganger i konflikt med IATA sine egne regler.[trenger referanse] Flyselskaper kan også ha sine egne regler og prosedyrer som noen ganger er i konflikt med hverandre, med IATA-regler, eller med lokale lover og regler. For eksempel kan noen jurisdiksjoner kreve at skytevåpen og ammunisjon transporteres i separate forpakninger, mens andre jurisdiksjoner kan kreve at de transporteres i samme forpakning, og enten med eller uten vitale deler.[trenger referanse] Dette kan, avhengig av jurisdiksjon, løses ved hjelp av to eller flere separate forpakninger lagt inni en felles større forpakning.[trenger referanse] Noen jurisdiksjoner krever at vitale deler tas av skytevåpenet og transporteres separat, mens andre krever at hele våpenet transporteres i samme forpakning.[trenger referanse] På grunn av store variasjoner oppfordres reisende derfor om å sjekke alle relevante lover, forskrifter og praksiser avhengig av flyselskap, hvor man har avgang, destinasjon og eventuelle mellomlandinger.[5] Ekstra tillatelser eller lisenser kan være nødvendig,[6] og noen ganger må man for eksempel på forhånd søke om tillatelse fra flyselskap, tollvesen, og andre myndigheter både i destinasjon og transittlandene.[trenger referanse] Noen flyselskap tar ekstra betalt for å frakte våpen.[1] I de tilfeller at våpen, våpendeler og ammunisjon må sendes separat varierer det også om man må betale et eller flere gebyr.

PakkingRediger

Flybagasje utsettes normalt for store påkjenninger, og kan bli utsatt for røff behandling. For å beskytte våpen, optikk og tilbehør mot uhell anbefales det å bruke en hard koffert som tåler en støyt. Mange flyselskaper krever at det brukes en hard, låst koffert.

Våpen, våpendeler og ammunisjon tillates som hovedregel ikke som håndbagasje, og må istedet sjekkes inn som spesialbagasje.

MerkingRediger

Det er vanlig at flyselskapet merker alle kofferter som inneholder våpen, våpendeler eller ammunisjon med «firearms».[trenger referanse] Mangelfull merking kan føre til forsinkelser.[trenger referanse]

Det er viktig at kofferten med ammunisjon ikke merkes som «eksplosiv».[7][8]

Enkelte flyselskaper anbefaler at man legger et ark med identifikasjon av eieren inni våpenkofferten i tilfelle kofferten kommer på avveie.[9]

UtleveringRediger

Våpenkofferter skal i henhold til regelverket utleveres i egen utlevering for spesialbagasje, og det skal da kreves identifikasjon samt at bagasjekvittering sjekkes mot bagasjelappen. Det hender imidlertid at kofferter med våpen og ammunisjon istedet kommer på bagasjebånd sammen med vanlig bagasje, men dette er ikke i henhold til regelverket.[trenger referanse]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

  • En gjennomgang av IATA sine forskrifter
  • IATA resolution number 745a - Acceptance of Firearms and Other Weapons and Small Calibre Ammunition