SARSr-CoV

art av koronavirus
(Omdirigert fra «SARS-CoV»)

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, som regel forkortet til SARSr-CoV, er et virus med korona i gruppen RNA-virus av typen ssRNA(+)[1]). SARS-CoV inngår som eneste art i underslekten Sarbecovirus, som er ei monotypisk delgruppe i slekten Betacoronavirus i familien Coronaviridae.

SARSr-CoV
SARSr-CoV med korona
SARSr-CoV med korona
Vitenskapelig(e)
navn
:
SARSr-CoV
Sarbecovirus
Norsk(e) navn: koronavirus
Biologisk klassifikasjon:
Gruppe: Virus (urangert)
Rike: Orthornavirae
Rekke: Pisuviricota
Klasse: Pisoniviricetes
Orden: Nidovirales
Familie: Coronaviridae
Slekt: Betacoronavirus
Habitat: celler i andre livsformer
Utbredelse: global
Underarter:

SARS-CoV kan forårsake lungesykdommen sars.[2] SARS-CoV-1 forårsaket en global epidemi i 2002–2003,[3] mens SARS-CoV-2 forårsaket den pågående koronapandemien fra sent i 2019.

Inndeling rediger

Inndelingen følger Catalogue of Life Checklist versjon 2022-06-23[4] og International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).[1] SARSr-CoV deles videre inn i stammer, men ICTV angir ikke offisielle gyldige nivåer under arten.[1]

Treliste

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), Walker, P. J., Siddell, S. G., Lefkowitz, E. J., Mushegian, A. R., Adriaenssens, E. M., Alfenas-Zerbini, P., Davison, A. J., Dempsey, D. M., Dutilh, B. E., García, M. L., Harrach, B., Harrison, R. L., Hendrickson, R. C., Junglen, S., Knowles, N. J., Krupovic, M., Kuhn, J. H., Lambert, A. J., et al. (2021). ICTV Master Species List (MSL). In O. Bánki, Y. Roskov, M. Döring, G. Ower, L. Vandepitte, D. Hobern, D. Remsen, P. Schalk, R. E. DeWalt, M. Keping, J. Miller, T. Orrell, R. Aalbu, R. Adlard, E. M. Adriaenssens, C. Aedo, E. Aescht, N. Akkari, P. Alfenas-Zerbini, et al., Catalogue of Life Checklist (2020.v1). https://doi.org/10.48580/dfp3-37z
  2. ^ «SARS (severe acute respiratory syndrome)». nhs.uk (engelsk). 19. oktober 2017. Besøkt 5. juli 2022. 
  3. ^ Stammler, Bianca (9. juni 2022). «sars». Store medisinske leksikon. Besøkt 5. juli 2022. 
  4. ^ Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-06-23). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfpx

Eksterne lenker rediger