Nidovirales er en orden av RNA-virus som infiserer virveldyr og virvelløse dyr. Vertsorganismene inkluderer pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisker, leddyr, bløtdyr og parasittiske ormer.

Nidovirales
Nomenklatur
Nidovirales
Klassifikasjon
GruppeVirus
RikeOrthornavirae
RekkePisuviricota
KlassePisoniviricetes

Inndeling rediger

Inndelingen følger Catalogue of Life Checklist versjon 2022-06-23.[1]

Treliste

Referanser rediger

  1. ^ Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-06-23). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfpx

Eksterne lenker rediger