Tribus (biologi)

taksonomisk kategori

Tribus, også kalt stamme, bransje og gren, er en valgfri kategori brukt i den biologiske systematikken. Et tribus omfatter én eller flere nær beslektede grupper av organismer. Som hos andre kategorier (med unntak av arten) er det et rent skjønnsspørsmål hvilke grupper man velger å kalle tribus. Ofte er det en gruppe av slekter, men det kan også være familier. Nyere systematikk er mer opptatt av organismenes slektskap eller stamtre enn av kategorier.

De vitenskapelige navnene har normalt en gjenkjennelig endelse, dannet ut fra rotentypusslektens navn.

  • Plantetribus har endelsen -eae, undertribus har endelsen -inae.
  • Dyretribus og -undertribus er henholdsvis. -ini og -ina.