Rolfsen (slekt)

Rolfsen (slekt) nedstammer fra skipsbyggmester og verftseier Tønnes Rolfsen (født 1736, Benestad, død 1792, Kristiansand). Flere av hans etterkommere drev skipsverft i Kristiansand og i Bergen. Tønnes Rolfsens etterslekt er for øvrig sterkt inngiftet i biskop Johan Nordahl Bruns etterslekt, se Brun (slekt).

Kjente medlemmer av slektenRediger

Slektstre
 • Tønnes Rolfsen (1736–1792), skipsbygger og verftseier fra Kristiansand
  • Rasmus Rolfsen (1760–1808), skipsbygger (bradbenkmester) i Bergen. Eier av Nyhavn verft og eier av Elsero, navngitt etter kona, ho Elsebe.
   • Tønnes Rolfsen (1784–1838), overtok efter faren
    • Rasmus Rolfsen d.y. (1811–1903), overtok familiebedriften, startet Vestlandets første brenneri. Ingen efterkommere.
  • Jens Rolfsen (1765–1819), eidsvollsmann, skipper og kjøpmann i Bergen gift med Mette Brun (1774–1844), datter av biskop Johan Nordahl Brun

Michael Rolfsen, verthuseier fra Kristiansand gift med Mette Marie Tønnesen

 • Michael Rolfsen (1817) overrettssakfører og ordfører i Kristiansand
  • Einar Rolfsen (1856–1916) gift med Petra Ragna Pande (1860–1949) fra Tønsberg
   • Henrik Pande Rolfsen (1895) gift med Katharina Helene (Käth) Devold (1898–1994) fra Ålesund

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Stortinget: Grunnlovsjubileet 1814-2014 - Kongeriget Norges Grundlov af 17.de Mai 1814,Oslo 2014. ISBN 978-82-991819-4-5 (faksimileutgave som viser eidsvollsmannens signatur og segl)
 • Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider (Kristiansand 1980-85)