Riksrettssaken mot Inger Støjberg

Riksrettssaken mot Inger Støjberg var en sak i Rigsretten i Danmark i 2021 der tidligere utlendings-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

Riksrettssaken mot Inger Støjberg
Informal meeting of justice and home affairs ministers. Handshake (Home Affairs) Andres Anvelt and Inger Stojberg (34942746573) (cropped to Inger Stojberg).jpg
Inger Støjberg, sett her i 2017, var tiltalt for i 2016 å ha gitt ordre til å adskille asylpar hvor den ene var under 18 år, uten å foreta en individuell vurdering for hvert par.
DomstolRigsretten
Varighet2. september 2021–25. november 2021
Avgjørelse13. desember 2021
Dommerutvalg:
Antall dommere30

Folketinget vedtok 2. februar 2021 å reise riksrettssak mot Støjberg med stemmene 141 for og 30 imot.[1] Støjberg ble tiltalt for i 2016 som integrasjonsminister å ha gitt en instruks til Udlændingestyrelsen om å adskille alle asylsøkerpar hvor den ene var under 18 år, hvilket ifølge Folketingets Ombudsmand, Instrukskommissionens undersøkelse og to uvillige advokater ikke er tillatt, da det strider imot forvaltningsrettslige grunnsetninger og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, som begge krever at det foretas en individuell vurdering for hvert par.[2]

Riksrettssaken hadde støtte fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Venstre (32 av 41 folketingsmedlemmer), Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Imot var Inger Støjberg selv, åtte andre folketingsmedlemmer fra Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, og løsgjenger Lars Løkke Rasmussen.[1][2] Selve stemmeavgivningen foregikk på grunn av covid-19-pandemien i tre grupper, hvor det ble spritet av mellom hver gruppe. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige aktet nemlig å sende alle sine medlemmer inn i salen for å stemme i stedet for som normalt kun å ha et færre antall medlemmer inne for å stemme, således at flertallskonstellasjonen bibeholdes (clearing).[3]

Rigsretten består av 30 medlemmer, herav 15 dommere fra Højesteret og 15 personer valgt av Folketinget.[4]

Rettssaken begynte 2. september 2021.[5] Den bestod av 30 rettsdager, og siste rettsmøte ble avholdt 25. november 2021.[6][7] Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen var anklagere.[8]

AnklagenRediger

I anklageskriftet[9] har Folketinget tiltalt Inger Støjberg for å overtre ministeransvarlighedsloven § 5 første ledd ved:

 …at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager adskiltes ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf mindst den ene part var under 18 år, i stridmed Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt forvaltningsrettens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav til konkret og individuel partshøring, sagsoplysning og begrundede afgørelser. 

Folketinget anførte videre at:

 Det er en skærpende omstændighed, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed, at forhenværende minister Inger Støjberg i tilknytning til dette forløb afgav urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget under samrådene i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 1. juni 2017 om samrådsspørgsmål AT og AU, den 23. juni 2017 om samrådsspørgsmål AW-AZ, den 11. oktober 2017 om samrådsspørgsmål A og B og den 1. marts 2019 om samrådsspørgsmål Q, R og U. 

Riksretten avviste denne del av anklagen med henvisning til at Riksretten kun kan dømme anklagede for forhold som fremgår av tiltalen og det anklagen lyder på å overtre § 5 første ledd, og forhold vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs påstått uriktige eller misvisende opplysninger til Folketinget vedrører § 5 annet ledd.[10]

Den 13. desember 2021 ble Støjberg kjent skyldig i riksrettssaken. Hun straffes med fengsel i 60 dager. Fengselsstraffen er ubetinget og kan ikke ankes.[11]

ReferanserRediger

 1. ^ a b Nielsen, Mads Korsager (2. februar 2021). «141 folketingskolleger stemte Inger Støjberg i rigsretten». dr.dk. Besøkt 2. februar 2021. 
 2. ^ a b Nielsen, Nicolas S. (27. januar 2021). «Her er rigsrets-anklagen mod Inger Støjberg: Tiltales for ulovlige adskillelser og vildledning af Folketinget». dr.dk. Besøkt 2. februar 2021. 
 3. ^ Holst, Emma Qvirin (2. februar 2021). «Folketinget har vedtaget rigsretssag mod Inger Støjberg». altinget.dk. Besøkt 2. februar 2021. 
 4. ^ Kotkas, Birk Sebastian (2. februar 2021). «Rigsretssagen er vedtaget: Sådan kommer den til at foregå». altinget.dk. Besøkt 2. februar 2021. 
 5. ^ LIVE Rigsretssagen mod Inger Støjberg går i gang. DR, 2. september 2021. Hentet 2. september 2021
 6. ^ Ritzau (17. februar 2021). «Rigsret mod Inger Støjberg begynder til september». Politiken. JP/Politikens Hus A/S. Besøkt 17. februar 2021. 
 7. ^ NTB (13. desember 2021). «Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg dømt til fengsel». Nettavisen (norsk). Besøkt 14. desember 2021. 
 8. ^ Mauricio, Martin (12. februar 2021). «Mød advokaterne, der skal lægge arm om Støjbergs skæbne i Rigsretten». altinget.dk. Besøkt 2. september 2021. 
 9. ^ https://rigsretten.dk/media/cgpbvpni/anklageskrift.pdf
 10. ^ https://rigsretten.dk/media/eijnvkjs/kendelse-om-anklageskriftet.pdf
 11. ^ [1]