Rigsretten

Rigsretten er en dansk domstol som behandler og avsier dommer mot statsråder som er tiltalt for ulovlig embedsførelse. Retten består av 15 høyesterettsdommere samt 15 medlemmer som er utpekt av Folketinget blant personer utenfor tinget. Disse medlemmene utpekes for en periode av seks år.

Rigsretten ble etablert som følge av Danmarks grunnlov i 1849 og følger en unik prosess ved at tiltale ikke reises av Anklagemyndigheden, men av Folketinget eller Kongen. Rigsretten kan kun behandle saker vedrørende statsrådens embedsførelse; såfremt tiltale skal reises mot en statsråd for annen form for kriminalitet, reises tiltalen ved de alminnelige domstolene. Grunnloven gir imidlertid mulighet for at Rigsretten kunne behandle sådanne saker, men det har aldri vært utnyttet.

I Rigsrettens historie har den behandlet seks saker, som har ført til tre domfellelser. I 1910 ble tidligere innenriksminister Sigurd Berg idømt en bot for å ha forsømt tilsynet med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, som justisminister P.A. Alberti var formann for. I 1995 ble tidligere justisminister Erik Ninn-Hansen idømt fire måneders betinget fengsel for sin rolle i Tamil-saken.

Det har vært kritisert at Rigsrettens legdommere er valgt av de politiske partiene og således partifeller til noen av de impliserte i sakene. Den historiske erfaring viser at de politisk utpekte medlemmene av Rigsretten har vært tilbøyelige til å dømme i overensstemmelse med partiboken. Flere av Rigsrettens medlemmer er tidligere folketingsmedlemmer.

Saker i RigsrettenRediger

Dato Tiltalt Dom
27. februar 1856 Anders Sandøe Ørsted Frifunnet
13. juni 1877 Andreas Frederik Krieger Frifunnet
4. oktober 1877 C.C. Hall Frifunnet
Jens Jacob Asmussen Worsaae Frifunnet
17. juni 1910 Jens Christian Christensen Frifunnet
Sigurd Berg Bot på 1000 kr, eller 60 dagers fengsel
22. juni 1995 Erik Ninn-Hansen 4 måneders betinget fengsel, med 1 års prøvetid
13. desember 2021 Inger Støjberg 60 dagers ubetinget fengsel

Eksterne lenkerRediger