Højesteret

Højesteret er høyesterett i Danmark. Domstolen har hatt sete i København siden det ble nedsatt av Frederik III i 1661.

Højesteret
Kbh Oberstes Gericht.jpg
Inngangen til Højesteret i Prins Jørgens Gård
TypeHøyesterett
VirkeområdeDanmark
Etablert1661
PresidentPoul Søgaard
HovedkontorChristiansborg
JurisdiksjonKongeriket Danmark
Nettsidehoejesteret.dk

Højesteret var øverste rettsinstans også for Norge frem til 1814. Store deler av det eldste arkivmateriale er gått tapt i brann. Saker vedrørende Norge er skannet og tilgjengelige på Digitalarkivet.

Fysisk befinner Højesteret seg på Slotsholmen – nærmere bestemt Christiansborg slott. Bygningen er oppført av Thorvald Jørgensen med gjenbruk av bygningsdeler fra det gamle Christiansborg slott, som ble oppført 18031826 med C.F. Hansen som arkitekt og ble fredet i 1918.

Højesteret er i dag ankeinstans for dommer avsagt i første instans av Østre Landsret og Vestre Landsret samt dommer avsagt av Sø- og Handelsretten. Dommer avsagt av landsrettene i ankesaker kan bare bringes inn for Højesteret med tillatelse fra Procesbevillingsnævnet. Dog garanterer Grundloven § 78 fjerde ledd at saker om tvangsoppløsning av foreninger kan innbringes for Højesteret uten tillatelse.

For saker om overtredelse av straffeloven kan Højesteret ikke ta stilling til skyldsspørsmålet.

I dag er det 19 høyesterettsdommere, hvorav én innehar posten som president for Højesteret. Danmark har også utsendt en høyesterettsdommer som dømmer i Den europeiske menneskerettsdomstol.

Eksterne lenkerRediger

  1. Højesterets offisielle hjemmeside
  2. Skannete protokoller på Digitalarkivet