Revetalsmål

Revetalsmål, revetalsdialekt, eller vestfoldsk bygdemål er en underdialekt av vestfoldmål som snakkes i Revetal, Ramnes og Våle i Tønsberg kommune, og stort sett hele indre Vestfold som i Revetal, Ramnes, Våle, Vivestad, Fon, Andebu, Lardal og Hof. Revetalsmålet hører til den vikværske dialektgruppen, men skiller seg ut fra de andre vikværske dialektene ettersom det er en dialekt som snakkes i den indre delen av et fylke, og kan derfor høres ut som en tradisjonell innlandsdialekt. Dialekten har ord som f.eks. «itte» (ikke), «ho» (hun/den), «følk» (folk), «mjælk» (melk) og «reinmældt» (renspråklig, snakker flytende). I tillegg har også dialekten mye til felles med de andre vikværske dialektene med typiske trekk som kløyvd infinitiv og -ær, -æne-bøying av hankjønnsord i flertall.

Revetalsmålet er i dag under sterkt press fra de større dialektene rundt hovedstaden, som de fleste andre dialektene på Østlandet. I dag snakkes dialekten nesten kun av eldre mennesker, mens de fleste yngre har lagt om til vanlig bymål, slik som prekas i byene Tønsberg og Sandefjord (se Tønsbergdialekt). Selv om det nesten ikke er noen som snakker revetalsdialekt offentlig lenger, er det mange som fortsatt bruker den i offentlige sammenhenger, bl.a. tidligere Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad.[1]

RevetalsmålRediger

Eksempler på revetalsdialekt:

«Jæ er vant med at følk itte forstår å jæ sier, men jæ bryr meg itte. Dette e måten jæ prekær på.»

«Jæ e itte så rædd fær å andre følk tysj om mæ.»

«Ho e litt meir reinmældt enn mæ.»

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Nakken, Siw (20. oktober 2016). «– Jæ e stolt av dialekta mi, sjøl om ho kanskje e litt kantete og vulgær». Tønsbergs Blad (+). Besøkt 13. august 2019.