Åpne hovedmenyen

Representantenes hus (USA)

av av to kamre i den føderale lovgivende forsamling i USA
Representantenes hus
engelskUnited States House of Representatives
Seal of the United States House of Representatives.svg
Obama Health Care Speech to Joint Session of Congress.jpg
System:Underhus
Speaker:Paul Ryan
Ant. representanter:435 stemmeberettigede
Partier:Demokratene
Republikanerne
Møtested:United States Capitol
Nettside:house.gov

Representantenes hus i USA er ett av to kamre i den føderale lovgivende forsamling, Kongressen (det andre er Senatet). Navnet forkortes ofte til «The House» (Huset). Det har 435 seter, som fordeles mellom USAs delstater etter folketallet (dog med det unntak at alle stater skal ha minst én representant), basert på folketellingene hvert 10. år, med redistribusjonen gjort gjeldende for påfølgende valg. Den seneste folketellingen var i 2010, og delstatenes nye representasjon ble gjort gjeldende fra og med valget i 2012.

I tillegg til de 435 ordinære medlemmene, velges i alt seks representanter fra USAs territorier og føderale distrikt (Amerikansk Samoa, Guam, Jomfruøyene, Nord-Marianene, Puerto Rico, og Washington, D.C.), men disse har ikke stemmerett. Representanten fra Puerto Rico kalles residerende kommisjonær, og velges for fire år (i presidentvalgår), de andre for to år.

Alle USAs delstater (bortsett fra Nebraska) har to lovgivende kamre; i mange av disse kalles det ene «representantenes hus».

Stater med mer enn en representant deles inn i distrikt, der hvert distrikt skal ha like mange innbyggere. Hvordan disse skal tegnes, er ofte et politisk stridstema i de enkelte statene. I noen stater gjøres nytegningen av delstatsforsamlingen, i andre er det uavhengige kommisjoner som gjør jobben. Det er fullt tillatt å ta partihensyn ved opptegningen; dog skal ikke minoriteters representasjon svekkes. Rase/etnisitet kan dog etter flere Høyesterettsavgjørelser på 90-tallet ikke utgjøre det eneste kriterium. Ofte blir de to store partiene enige om en tegning som gjør at en rekke distrikter blir «sikre» for det ene eller andre partiet, med vekt på at sittende folkevalgte forblir trygge.

Etter Grunnloven løper Husets funksjonsperiode i to år, fra kl 12:00 den 3. januar året etter et valg. De konstitusjonelle krav til valgbarhet er at man må være minst 25 år gammel, ha vært amerikansk statsborger i syv år og være bosatt i den stat man skal velges fra. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger man kan gjenvelges. Sist valg til Representantenes hus ble holdt tirsdag 8. november 2016.

ProsedyreRediger

I likhet med Underhuset i Storbritannia styres Representantenes hus av en Speaker of The House. Fra 29. oktober 2015 har Speakeren vært republikaneren Paul Ryan fra Wisconsin.

I prinsippet er Representantenes hus likestilt med Senatet, i praksis anses det som underordnet. Det er noen få forskjeller i de to kamres ansvarsområder; huset har ingen innflytelse på godkjennelse av presidentnominerte embeter som regjeringsmedlemmer og føderale dommere. På den annen side må alle lovforslag som omfatter «raising revenue», dvs. som øker de offentlige inntekter, initieres i Representantenes hus. Dette skyldes at Huset frem til 1913 var det eneste direkte valgte kammer (senatorer ble før dette oppnevnt av delstatsforsamlingene), og man mente at byrder pålagt folket måtte foreslås av de som ble valgt av dem og derfor sto direkte ansvarlig.

Ved Riksrett (impeachment) er det Representantenes hus som ved vanlig flertall reiser tiltale, mens Senatet dømmer.

Sammensetning siden 2017Rediger

Det siste valget foregikk 8. november 2016. Den nåværende Kongressen, den 116. møttes kl 12:00, lokal tid tirsdag 3. januar 2017 og gjenvalgte Paul Ryan til Speaker.

Etter valget i 2016 fikk Representantenes hus 194 demokrater og 241 republikanere. Et suppleringsvalg fra Pennsylvania i mars 2018 førte til at demokratene tok et republikansk sete. I tillegg står flere seter tomme som følge av andre endringer: En republikaner fra Oklahoma ble utnevnt til ny sjef for NASA 23. april 2018, en republikaner fra Pennsylvania trakk seg 27. april og en annen 11. mai, en republikaner fra Florida trakk seg 10. september, og en fra West Virginia gikk av 30. september for å bli medlem av delstatens høyesterett. En demokrat fra Michigan gikk av 5. desember 2017 og en annen demokrat fra New York døde 16. mars 2018. Noen av setene vil bli fylt ved suppleringsvalg avholdt samtidig med det ordinære valget i november, andre blir stående ubesatt til januar. Det er således 193 demokrater, 235 republikanere og 7 tomme seter pr 1. oktober 2018.

Den politiske sammensetningen fordelt på delstatene er slik (D: Demokrat, R: Republikaner, T: Tomt):

Eksterne lenkerRediger