Petter Dass-medaljen

Se annet sted for Petter Dass-prisen delt ut av avisen Vårt Land

Petter Dass-medaljen (etablert i 1912) er en utmerkelse gitt av Nordlendingenes Forening i Oslo, til folk fra Nord-Norge som har utmerket seg i sitt virke for landsdelens utvikling.[1]

Til foreningens 50-årsjubileum i 1912 ble det gitt en minnemedalje med preg av Petter Dass og en fembøring på myntens to sider, til femtito utmerkede:

 • Æresmedlem og stiftere sogneprest Ole Tobias Olsen, komponist Ole Olsen, direktør Richard With, biskop Anton Christian Bang, borgermester Sofus Anton Birger Arctander og handelsmann Carl M. Ellingsen
 • aktive medlemmer Marie Hals (fru Ole Olsen), fru grosserer S. Lockert, fru grosserer C. Sund, Marie Sofie Arctander (fru Sofus), fru Oberst Bull, fru rektor Just Knud Qvigstad, redaktør og forfatter Nanna With og Eva Rosenvinge Kolderup
 • tidligere formenn sogneprest H. Strøm, skolebestyrer Kr. Fosse, adjukt A. Lund, grosserer Simon Lockert, fiskerikonsulent J. Dahl, kontorsjef P. A. Paulsen, kaptein Ole Amble, lensmann Rolv Havig, grosserer Carl Sund, ingeniør Jakob Sund, o.r.sakfører A. Juel Myhre, ingeniør Johan E. Orvin
 • tidligere viseformenn stud.min. L. Holmboe og kontorfullmektig E. Dundas
 • fortjenestefullt telegrafdirektør Schiebsted, redaktør Schiebsted, professorene Ingvar Nielsen og Amund Helland, grossererne Anton Giæver, Hans A. Meyer, Chr. Fredriksen og J. Berg, konsul A. Aagård, o.r.sakfører C. Lund, konsul Robertson, lensmann Havig (sen., etablerer av Helgelandske), disponent J. Ellingsen, rektor Just Knud Qvigstad, maleren Thorolf Holmboe og Harriet Backer, boktrykker J. Kanitz, konsul H. Brodtkorp, amtmennene Strøm, Urbye og Omholdt, biskop Johannes Ø. Dietrichsen, lege Holmboe og prost J. Andersen.

Etter den tid ble medaljen gitt i varierte doser:

 • 1914 direktør Harald Opsjøen
 • 1919 Carl Kramer og Carl Dundas
 • 1920 ing. Hegborn og Borly Bjørn Fochsen
 • 1922 avd.sjef Richard With, jr.
 • 1923 advokat L. Lumholz og Trine Schibsted for aktivt arbeide i foreningen
 • 1929 apoteker Owe
 • 1937 journalist Arthur Ratche og malermester Aksel Johnsen
 • 1947 redaktør og forfatter Nanna With, ingeniør Johan Eilert Orvin, forfatter Carl Schøyen, arkitekt Aug. Nielsen, overingeniør H. B. Hansen-Engenes, høyesterettsjustitiarius Paal Berg, for diverse aktivt arbeide
 • 1950 Janna Lerche, tannlege Odd Høyer-Andreassen, kjøpmann Jens Steigberg, ingeniør Strøm-Jensen og maleren Jardar Lunde
 • 1952 odelstingspresident C. J. Hambro og kommandørkaptein Chr. Meyer, for utvidelse av fiskerigrensen, oppsyn, samt Nord-Norgeplanen
 • 1952 riksadvokat Haakon Sund, kjøpmann Nils Klæboe og grosserer P. E. Berger, aktivt arbeide for foreningen
 • 1953 journalist Bjarne Guttormsen og Alfild Kraft, aktivt arbeide for foreningen
 • 1955 Anna Røring, aktivt arbeide
 • 1955 direktør og fiskeriminister Reidar Carlsen for reisningen av Nordnorsk student- og elevhjem
 • 1956 direktør dr.agrie Aasulv Løddesøl for organisering av hjelpearbeid i gjenreisningen av Troms og Finnmark
 • 1957 turistsjef Alfhild Hovdan, for sin innsats for nordnorsk turistnæring
 • 1950 tannlege Trygve Høyer-Andreassen, aktivt arbeide for foreningen og koret
 • 1960 agent Jens B. Sæthereng for aktivt arbeide for foreningen
 • 1961 h.r.advokat Brynjulf Bull og ordfører Rolf Stranger, aktiv innsats for reisningen av Nordnorsk student- og elevhjem
 • 1962 direktør Nils Arvesen, Bergliot Evjen-Andersen, Agnes Arbo Høeg og disponent A. M. Sortland, for aktivt arbeide i foreningen
 • 1962 forfatter Nils A. Ytreberg for boken Vær hilset
 • hagearkitekt Henry Eidissen, skipsinspektør Malvin Jacobsen, Petra Flakstad Schmidt og Lina Nilsen, aktiv innsats for foreningen og landsdelen
 • 1965 direktør Hans Adler Torgersrud, for 43 års aktiv virke i A/S Sydvaranger
 • høyesterettsjustitiarius Terje Wold og professor dr. philos Birger Bergersen aktiv innsats for Nord-Norge
 • 1966 sogneprest Ingrid Bjerkås, landets første kvinnelige prest
 • 1967 tekstilkunstner Dagmar Lunde, for aktiv innsats for foreningen
 • 1967 biskop Alf Wiig og filmfotograf Per Høst for verdifullt arbeide for landsdelen
 • 1968 dr.odont Jakob Leirskar og overlærer Hans Bergersen; for langvarig innsats for foreningen, samt adm. direktør G. Hagerup-Larssen, for etablering av industri i Nord-Norge
 • 1970 samferdselsminister Håkon Kyllingmark for sin innsats på samferdselssektor i landsdelen
 • 1971 ingeniør Hans Chr. Kind og disponent Anton Stamnes for innsats og grunnleggende arbeide for Canada-turene
 • 1972 fylkesmann Kristian E. Haug og h.r.advokat Hans J. Bjørnstad, aktiv innsats for Nord-Norge
 • 1972 studioinspektør Olaf Løding, ingeniør Einar Løding og Miriam Figenschou Svendsen; for aktiv innsats for foreningen og koret,
 • 1973 fylkesmann Kolbjørn Varmann, aktiv innsats for Nord-Norge, samt til Helmy Høiseth for aktiv innsats for foreningen
 • 1974 selger Nils Wigen og cost.accountant Ølve Punsvik for aktiv innsats for foreningen og koret
 • 1976 ingeniør Hans Hoel, el.ing. Britt Solvik og avd.ing. John Renø, for aktiv innsats for foreningen og koret
 • 1976 turistsjef Rolf Vestvik, leder av Festspillene i Nord-Norge
 • 1978 operasjef Aase Nordmo Løvberg for å være nord-norsk sangstjerne
 • 1978 journalist og forfatter Leif B. Lillegaard, for sine bøker med nord-norsk motiv og radiokåseri
 • 1980 maleren Kaare Espolin Johnson for det typisk nordnorske i sin malerkunst
 • fotballspilleren Harald Johan Berg, forbilde for nordnorsk ungdom og sportslig triumf
 • 1981 malermester Thoralf Sletbakk, for betydelig innsats i foreningen og flyreise til Canada
 • 1983 komponist Ketil Vea for bidrag til nordnorsk sang og musikkliv
 • 1984 kunstneren Marit Bockelie for nordnorsk ekthet og livaktighet i bilder og toner
 • 1984 redaktør Hans Kristian Eriksen, arkitekt for den nordnorske kulturbølgen
 • 1985 maleren og forfatter Karl Erik Harr for å ha vist nordnorsk natur
 • 1985 forfatter Arvid Hanssen for sitt forfatterskap med dikt på dialekt
 • 1987 lærerne Erla Marienborg og Jørgen Markussen for aktiv innsats for foreningen og koret
 • 1987 professor Jörg Wolfgang Jahn for enestående innsats for musikklivet i landsdelen
 • 1988 kontorsjef Arnfinn Kristensen for stor innsats i foreningen, formann i 12 år
 • 1989 fylkesmann Anders Aune aktiv innsats for Nord-Norge
 • 1990 dekoratør Kjell Heggelund Andreassen og lærer Halvar Nilssen, for aktiv innsats for koret og foreningen
 • 1991 statsstipendiat Edvard Ruud, for folkeminnegranskning
 • 1992 tannlege Arne Johan Kobberstad, for å ha diktet Torskesangen
 • 1992 journalist og artist Arthur Arntzen for saftig nordnorsk humor
 • 1995 Gunnvor Ludvigsen, for aktiv innsats for koret og foreningen
 • 1995 førsteamanuensis Nils M. Knutsen for fremragende vitenskapl.formidling av Knut Hamsun
 • 1996 skiløperen Vegard Ulvang sportslige triumfer
 • 1997 adm. direktør Nordlandsbanken Torbjørn Haug, for innsats for nordnorsk næringsliv
 • 1998 president i Sametinget, Ole Henrik Magga for arbeid for samisk kultur og identitet
 • 1998 sangeren Mari Boine for aktiv innsats for samisk kultur og identitet
 • 1999 adm. direktør TFDS Bjørn Kaldhol for stor innsats for drift av hurtigruten
 • 2000 skuespiller Lars Andreas Larssen for å være frodig nordnorsk skuespiller
 • 2001 murmester Ernst Andersen, for aktiv innsats for foreningen og koret
 • 2002 filmregissør Knut Erik Jensen, for å ha vist Finnmarks dramatiske historie i film
 • 2003 Dronning Sonja for å med stolthet ha vist frem Nord-Norge
 • 2004 professor Ole Danbolt Mjøs, for innsats på mange fronter
 • 2005 Ola Bremnes, for å være Petter Dass-kjenner, musiker, komponist
 • 2006 Inger Ellen Nicolaisen, landskjent gründer fra Misvær
 • 2007 Birger Risan Brodal, red. av foreningens magasin og sangforfatter.
 • 2008 Ivar Roger Hansen, daglig leder for Petter Dass-museet
 • 2009 Tove Karoline Knutsen, for hennes kulturelle engasjement, m.a. som direktør for Festspillene i Nord-Norge
 • 2010 direktør Bodil Børset og Hamsunsenteret
 • 2011 Alf R. Jacobsen, journalist og forfatter
 • 2012 Annfinn Thuv og Ester Maria Rokne for innsats i foreningen
 • 2013 Rigmor Eiden, foreningens regnskapsleder
 • 2014 Kine Hellebust, musiker, skuespiller og forfatter, for «solid arbeid som er nedlagt over tid, både som utøvende kunstner og som pådriver for flere aktiviteter i nordnorsk kulturliv»
 • 2015 Dagfinn Bakke, tegner og illustratør
 • 2016 Ottar Brox og Morten Andreas Strøksnes, for å ha «fornyet begrepet Nord-Norge».
 • 2017 Brynjar Forbergskog, direktør i Torghatten ASA
 • 2018 Herbjørg Wassmo, forfatterinne
 • 2019 Kari Bremnes, sangerinne

ReferanserRediger

 1. ^ Petter Dass medaljen fra www.nordlaendingernes-forening.no, sist lest den 2. juni 2018.