Peta (symbol P) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 1015, 1 000 000 000 000 000 eller én billiard.

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Det ble tatt inn i systemet i 1975. Peta kommer fra gresk πέντε, som betyr fem, fordi det tilsvarer 10005.

I EDB kan peta referere til 1 125 899 906 842 624 (10245 eller 250), i stedet for 1 000 000 000 000 000 000. Spesielt når det er i bruk som et prefiks til byte, det vil si petabyte, er denne betydningen vanlig. For å fjerne denne tvetydigheten har uttrykket pebibyte blitt foreslått til å bety 250 byte. Dette begrepet forekommer derimot ikke i utstrakt bruk.