Mikro (symbol µ, tilsvarende den greske bokstaven my i liten versjon) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 10−6, eller 1/1 000 000.

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Det ble tatt inn i systemet i 1960. Mikro kommer fra gresk μικρός, som betyr liten.

Mer generelt brukes det i betydningen veldig liten (jmf. mikroelektronikk og mikroskop).

Under Windows kan man utnytte at tegnet har ASCII kode 230. [Alt]-tasten holdes trykket mens en taster 230 på talltastaturet (ikke tallrekken over bokstavene) før [Alt]-tasten slippes igjen.