Mega (symbol M, tilsvarende den greske bokstaven My i stor versjon) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 106 eller 1 000 000 (én million).

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Det ble tatt inn i systemet i 1960. Mega kommer fra gresk μέγας, som betyr stor.

I EDB kan mega referere til 1 048 576 (10242 eller 220), i stedet for 1 000 000. Spesielt når det er i bruk som et prefiks til byte, det vil si megabyte, er denne betydningen vanlig. For å fjerne denne tvetydigheten har uttrykket mebibyte blitt foreslått til å bety 220 byte. Dette begrepet er ikke i utstrakt bruk.

Eksterne lenker rediger

  •  (en) Mega – kategori av bilder, video eller lyd på Commons