Zepto (symbol z) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 10−21 eller 1/1 000 000 000 000 000 000 000.

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Det ble tatt inn i systemet i 1991. Zepto kommer fra fransk sept, som betyr syv, fordi det tilsvarer 1000−7.