Giga (symbol G) er et SI-prefiks i SI-systemet som representerer 109 eller 1 000 000 000.

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

SI-systemet tok inn giga i 1960, og ordet kommer fra gresk γίγας, som betyr kjempe.

Tidligere var det en del forvirring rundt begrepet, ettersom en annen organisasjon (IEEE) prøvde å redefinere giga til å bety 230 når det gjaldt digital lagringsplass/minne. Organisasjonen gjorde det samme med andre prefiks som mega og kilo. IEEE innså etterhvert at det var uheldig å forsøke å redefinere internasjonale anerkjente prefikser til å bety noe annet på eget fagområde, og i 2000 gikk de bort fra denne praksisen, og sluttet seg til SI-standarden, slik IEC (the International Electrotechnical Commission) anbefalte. I stedet kom de med prefiksene kibi, mebi og gibi som prefikser for 2-base-enheter.

I dag bruker de aller fleste profesjonelle aktører riktige prefiks etter standardene. Harddiskprodusenter og andre lagringsminneprodusenter (bortsett fra enkelte RAM-produsenter) benytter seg korrekt av kilo-, mega- og giga-prefiksene. Innen programvare benytter Apple disse prefiksene korrekt i OSX. I Linux-verdenen byttes det på å bruke SI-prefiks og IEC-prefiks (mebi, gibi, osv.), men da med korrekt benevnelse. I skrivebordsmiljøet Gnome brukes SI-prefiks, mens i KDE brukes IEC-prefiks som standard i filbehandleren Dolphin. Filstørrelsene oppgis da i MiB og GiB, slik det skal gjøres etter standardene. Det eneste kjente operativsystemet som i dag viser enhetene feil, er Microsoft Windows (alle versjoner). Her brukes SI-prefiksene, men de brukes feil, da Windows beregner datamengden etter IEEE-standarden. De bruker altså IEEE-standarden, men følger ikke IEEE-standardens eget prefiks for denne (som siden år 2000 har vært GiB), og bruker i stedet feilaktig SI-prefikset (GB).

Dette antas å bidra til utbredt forvirring blant vanlige forbrukere om betydningen av prefiksene GB, MB og KB.

Gigabyte blir i talemål ofte forkortet til gigg, som i «dette er en 512-gigg harddisk». Den første g-en blir som regel uttalt med hard lyd, som i golf, ikke myk som i giro. Den samme uttalen gjelder også på engelsk. Men, i den amerikanske filmen Tilbake til fremtiden (Back to the Future) fra 1985, blir begrepet giga uttalt med myk g, /ʤɪɡɑ/, i ordet gigawatts. Dette var før enheter som gigabyte var dagligdags.